Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Cypern (sedan den 1 januari 2008)

Kontantövergången i etapper

Den 10 juli 2007 godkände Europeiska unionens råd Cyperns ansökan om att bli medlem i euroområdet den 1 januari 2008.

Den 1 januari 2008 blev euron (EUR) lagligt betalningsmedel i Cypern. Därmed ersatte euron det cypriotiska pundet (CYP) till en oåterkalleligen låst växelkurs på 1 EUR = 0,585274 CYP. Den snabba förhandstilldelningen av euron till professionella tredje parter före den 1 januari 2008 bidrog till att kontantutbytet kunde genomföras smidigt, att den logistiska bördan blev lättare och att kostnaderna för två valutor i omlopp minskade. Förhandstilldelningen av eurosedlar till banker påbörjades den 19 november 2007. Mynten förhandstilldelades nästan en månad tidigare, den 22 oktober 2007. En del av kontanterna vidaretilldelades därefter till detaljhandeln och andra företag. Dessutom började Central Bank of Cyprus, banker och kooperativa kreditföreningar att sälja startpaket med euromynt till allmänheten den 3 december 2007. Förhandstilldelningen av eurosedlar och euromynt regleras i ECB:s riktlinje ECB/2006/9.

Övergången till euro gick snabbt och smidigt.

Från och med den 1 februari 2008 får endast eurosedlar och euromynt användas som kontant betalningsmedel i Cypern, men banker och kooperativa kreditföreningar kommer att kunna växla in sedlar och mynt i cypriotiska pund kostnadsfritt till den fasta omräkningskursen fram till den 30 juni 2008. Om beloppet per kund och transaktion är större än 1 000 CYP för sedlar och 50 CYP för mynt, kommer en avgift att tas ut. Efter detta kan man fortfarande växla in sedlar i cypriotiska pund under tio års tid och mynt under två års tid vid Central Bank of Cyprus.

Cypriotiska pundsedlar som kan växlas in
Viktiga datum för kontantövergången
22 oktober 2007

”Vidaretilldelning” av mynt till företag

19 november 2007

”Vidaretilldelning” av sedlar till företag

3 december 2007

Försäljning av startpaket med euromynt till allmänheten

1 januari 2008

Kontokonvertering och införande av eurosedlar och euromynt

31 januari 2008

Sista datum då sedlar och mynt i cypriotiska pund är lagligt betalningsmedel

t.o.m. den 30 juni 2008

Kostnadsfri inväxling av sedlar och mynt i cypriotiska pund hos banker och kooperativa kreditföreningar

31 december 2009

Sista datum för inväxling av mynt i cypriotiska pund hos Central Bank of Cyprus

31 december 2017

Sista datum för inväxling av sedlar i cypriotiska pund hos Central Bank of Cyprus

Alla sidor i detta avsnitt