Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ackreditering av sedeltillverkare

Säkerställa högsta standard för eurosedlar

Det är ECB:s ansvar att se till att euron håller hög kvalitet som betalningsmedel. Detta görs genom att tillämpa högsta möjliga etik-, säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder under de olika faserna av forskning och utveckling, utformning, tillverkning och distribution av eurosedlar.

Eurosedlarna måste därför produceras i enlighet med särskilda branschstandarder, inbegripet ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, samt uppfylla strikta etik- och säkerhetskrav.

Tillverkare av euroobjekt måste vara ackrediterade

ECB använder sig av ett ackrediteringsförfarande vid tillverkning av euroobjekt och skyddade euroobjekt. Endast ackrediterade tillverkare får delta i upphandlingar och ingå avtal för verksamhet som rör euroobjekt eller skyddade euroobjekt.

Villkoren för ackrediteringsförfarandet fastställs i beslut ECB/2020/24 som gäller från den 18 maj 2021, i dess ändrade lydelse enligt beslut ECB/2022/35, som gäller från den 16 november 2022.

Områden för ackrediterade tillverkare

ECB kan bevilja ackreditering för tillverkare inom följande områden:

  • Sedeltryckning
  • Framställning av sedelpapper
  • Framställning av tryckfärg för sedlar
  • Framställning av hologram
  • Framställning av säkerhetstråd
  • Framställning av övriga skyddade objekt

Mer information om ECB:s ackrediteringsförfaranden

För mer information, se sidan med vanliga frågor.

Om ni överväger att söka ackreditering

Skicka ett e-postmeddelande till QEHS.accreditation@ecb.europa.eu på engelska, med en kort beskrivning av de produkter ni tillverkar (högst två A4-sidor). Vi försöker svara inom en månad.

Vi använder PGP-kryptering för säker kommunikation. Ladda ner PGP-nyckeln för QEHS-ackreditering för överföring av känslig information.

Andra möjligheter till samarbete med ECB

Om ni vill föreslå nya säkerhetsdetaljer eller ny teknik för sedelproduktion och sedelhantering, se sidan om sedelforskning och sedelutveckling.

Alla sidor i detta avsnitt