Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Klimatförändringar och ECB

Genom vår strategiöversyn vill vi fastställa var och hur klimatfrågan faktiskt kan påverka vår politik.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

På ECB undersöker vi hur vi kan vara effektiva i kampen mot klimatförändringar. Vi arbetar för att identifiera de risker som klimatförändringar kan medföra för ekonomin och det finansiella systemet.

Klimatförändringar kan påverka ekonomin via extrema väderleksförhållanden och osäkerhet i samband med övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Centrumet för klimatförändringar

Klimatförändringarnas effekter blir alltmer påtagliga för ekonomin och vår politik. ECB:s centrum för klimatförändringar hjälper oss att utforma och styra vår klimatagenda för att samla arbetet med klimatförändringar och hållbar finansiering.

Pressmeddelande

ECB agerar inom fyra huvudsakliga behörighetsområden

Ekonomisk analys

Klimatförändringar beaktas i ECB:s makroekonomiska modeller, prognosmetoder och riskbedömningar.

Mer

Banktillsyn

Tillsynsmyndigheter samverkar med banker för att öka medvetenheten om de risker som uppstår från klimatförändringar. Målet är att bankerna ska kunna hantera dessa risker på rätt sätt.

Mer

Penningpolitik och investeringsportföljer

I ECB:s program för köp av tillgångar har vi investerat i gröna obligationer, samtidigt som vi tar hänsyn till behovet av att undvika snedvridning av marknaderna.

Mer

Finansiell stabilitet

Experter på finansiell stabilitet mäter och bedömer vilka risker klimatförändringar utgör för finansiell stabilitet. Deras slutsatser kommuniceras till allmänheten, marknadsaktörer och politiska beslutsfattare.

Mer

Andra initiativ

Gröna ECB

Vi strävar ständigt efter att minska ECB:s ekologiska fotavtryck. Vill du veta mer om vad vi har uppnått hittills kan du besöka ECB:s miljöskydd.

Earth Hour (jordtimmen)

ECB har deltagit i denna kampanj sedan 2012. Genom att släcka ljusen i vår huvudbyggnad försöker vi öka medvetenheten om klimatförändringar.

ECB:s podcast: klimatförändringar och centralbankernas roll

Hur påverkar klimatförändringar finansiell stabilitet? Varför köper ECB inte mer gröna obligationer? Hur kan banker förbereda sig bättre på klimatrelaterade risker? Vår värd Michael Steen diskuterar dessa frågor med expertgästerna Fatima Pires, Madelaine Roos och Patrick Amis.

Mer (endast på engelska)
SE ÄVEN

ECB är medlem i följande grupper

Eurosystemets respons på Europeiska kommissionens förnyade strategi för hållbar finansiering

ECB och de nationella centralbankerna i de länder som har antagit euron står redo att stödja Europeiska kommissionens arbete med att utveckla en hållbar finansieringsstrategi och förbättra icke-finansiell rapportering. Vi har identifierat fem nyckelprioriteringar som svar på kommissionens offentliga samråd.

Läs vårt svar

The Network for Greening the Financial System (NGFS)

ECB är medlem i NGFS, en grupp centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter från fem kontinenter som försöker hitta vägar för en smidig omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Sedan 2020 ingår ECB i nätverkets ledningsgrupp, styrkommittén.

Besök NGFS webbplats

Alla sidor i detta avsnitt