European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Klimatförändring och ECB

Klimatförändringarna kan påverka prisstabiliteten. Inom vårt mandat kommer vi därför att göra vad vi kan för att hantera dem.

Klimatförändringar kan påverka prisstabiliteten via extrema väderhändelser och osäkerhet i samband med övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

På ECB vill vi väga in klimatförändringarnas påverkan i vårt penningpolitiska styrsystem.

Det är visserligen regeringar och parlament som har huvudansvaret för att agera mot klimatförändringar, men vi kommer, så långt vårt mandat tillåter, att göra vår del.

Vår penningpolitiska handlingsplan för att hantera klimat-förändringar

Som resultat av vår senaste strategiöversyn har vi beslutat om en handlingsplan med en ambitiös färdplan för att på olika sätt integrera klimatförändrings­överväganden i vårt penningpolitiska arbete.

Pressmeddelande

Vilka är hörnstenarna i vår penningpolitiska färdplan för klimatet?

Vår handlingsplan omfattar en ambitiös färdplan i syfte att beakta de effekter som klimat­förändringarna kan få. Tre viktiga hörnstenar vägleder oss i arbetet för att agera mot klimat-förändringarna och hjälper oss att göra vår del.

Ta reda på mer

Centrum för klimatförändringar

Vårt centrum för klimatförändringar hjälper oss att utforma och styra vår klimatagenda och sammanför arbetet med klimatförändringar och hållbar finansiering. Här samordnas också all verksamhet i vår färdplan för klimatet.

Pressmeddelande

Vårt fokus

I vår penningpolitiska färdplan anges vad som är vårt mål, men redan nu har vi inlett vårt klimatförändringsarbete inom fyra viktiga områden.

Ekonomisk analys

ECB:s experter ser till att klimatförändringar beaktas i ECB:s makroekonomiska modeller, prognos­metoder och riskbedömningar.

Mer

Banktillsyn

Tillsynsmyndigheter samverkar med banker för att övervaka åtgärder relaterade till risker som beror på från klimatförändringar. Målet är att bankerna ska kunna upptäcka och hantera dessa risker på rätt sätt.

Mer

Penningpolitik och investeringsportföljer

I ECB:s program för köp av tillgångar har vi investerat i gröna obligationer, samtidigt som vi tar hänsyn till behovet av att undvika snedvridning på marknaderna.

Mer

Finansiell stabilitet

Experter på finansiell stabilitet mäter och bedömer vilka risker som klimatförändringar kan innebära för det finansiella systemet. Deras slutsatser kommuniceras till allmänheten, marknadsaktörer och politiska beslutsfattare.

Mer

Andra initiativ

Gröna ECB

Vi strävar alltid efter att minska ECB:s ekologiska fotavtryck. Vill du veta mer om vad vi har uppnått hittills kan du besöka ECB:s miljöskydd.

Earth Hour (jordtimmen)

ECB har deltagit i denna kampanj sedan 2012. Genom att släcka ljusen i vår huvudbyggnad försöker vi öka medvetenheten om klimatförändringar.

ECB:s podcast: Klimatstresstest: dags att agera nu!

Vårt första klimatstresstest omfattade hela ekonomin – och hur gick det? Vad innebär resultaten för människor, företag och banker? I denna episod av ECB:s podcast diskuterar vår värd Katie Ranger dessa frågor med vice ordförande Luis de Guindos och Irene Heemskerk, chef för Centrum för klimatförändringar.

Mer
SE ÄVEN

ECB och andra institutioner samarbetar i klimatförändringsfrågor

Eurosystemets respons på Europeiska kommissionens förnyade strategi för hållbar finansiering

ECB och de nationella centralbankerna i euroländerna står redo att stödja kommissionens arbete med att utveckla en hållbar finansieringsstrategi och förbättra icke-finansiell rapportering. Vi har identifierat fem nyckelprioriteringar som svar på kommissionens offentliga samråd.

Läs vårt svar

Network for Greening the Financial System (NGFS)

ECB är medlem i NGFS, en grupp centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter från fem kontinenter som försöker hitta vägar för en smidig omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Sedan 2020 ingår ECB i nätverkets ledningsgrupp, styrkommittén.

Besök NGFS webbplats

Alla sidor i detta avsnitt