European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η κλιματική αλλαγή και η ΕΚΤ

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των τιμών. Γι’ αυτό θα συνεισφέρουμε στην αντιμετώπισή της εντός των ορίων της εντολής μας.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των τιμών μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων και αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στην ΕΚΤ δεσμευόμαστε να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής μας.

Οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έχουν την πρωταρχική ευθύνη για ανάληψη δράσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, όμως θα συνεισφέρουμε και εμείς εντός των ορίων της εντολής μας.

Το σχέδιο δράσης της νομισματικής πολιτικής μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μετά την πρόσφατη επανεξέταση της στρατηγικής μας, αποφασίσαμε την υιοθέτηση σχεδίου δράσης με φιλόδοξο οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση παραμέτρων κλιματικής αλλαγής στο έργο της νομισματικής πολιτικής μας.

Δελτίο Τύπου

Ποιοι είναι οι πυλώνες του οδικού χάρτη της νομισματικής πολιτικής μας για το κλίμα;

Το σχέδιο δράσης μας περιγράφει έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη με βάση τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Τρεις βασικοί πυλώνες δίνουν το στίγμα της δέσμευσής μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ανάληψη της δράσης που μας αναλογεί.

Μάθετε περισσότερα

Κέντρο κλιματικής αλλαγής

Το κέντρο κλιματικής αλλαγής που δημιουργήσαμε διαμορφώνει και κατευθύνει το πρόγραμμα δράσης της ΕΚΤ για το κλίμα και συγκεντρώνει τις εργασίες μας για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Συντονίζει επίσης όλες τις δραστηριότητες που εντάσσονται στον οδικό χάρτη μας για το κλίμα.

Δελτίο Τύπου

Στο επίκεντρο

Ενώ ο οδικός χάρτης της νομισματικής πολιτικής μας καθορίζει το πού θέλουμε να πάμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει εργασίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε τέσσερις βασικούς τομείς

Οικονομική ανάλυση

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ διασφαλίζουν ότι η κλιματική αλλαγή λαμβάνεται υπόψη στα μακροοικονομικά υποδείγματα, τα υποδείγματα προβολών και τις αξιολογήσεις κινδύνου της ΕΚΤ.

Περισσότερες πληροφορίες

Τραπεζική εποπτεία

Οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται με τις τράπεζες για την παρακολούθηση των δράσεων σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Ο σκοπός είναι να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους καταλλήλως.

Περισσότερες πληροφορίες

Νομισματική πολιτική και χαρτοφυλάκια επενδύσεων

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ επενδύουμε σε πράσινα ομόλογα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις στην αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετρούν και αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους θέτει η κλιματική αλλαγή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ευρήματά τους γνωστοποιούνται στο κοινό, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες

Άλλες πρωτοβουλίες

Πράσινη ΕΚΤ

Προσπαθούμε διαρκώς να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα της ΕΚΤ. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ώρα της Γης

Η ΕΚΤ συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση από το 2012. Σβήνοντας τα φώτα στο κεντρικό μας κτίριο, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Το Podcast της ΕΚΤ: Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με το κλίμα: ώρα για δράση!

Ποια είναι τα αποτελέσματα της πρώτης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με το κλίμα την οποία διενεργήσαμε στο σύνολο της οικονομίας; Τι σημαίνουν για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες; Η παρουσιάστριά μας, Katie Ranger, συζητά αυτές τις ερωτήσεις με τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, Luis de Guindos, και την επικεφαλής του κέντρου μας για την κλιματική αλλαγή, Irene Heemskerk, σε αυτό το επεισόδιο του Podcast της ΕΚΤ.

Περισσότερες πληροφορίες
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΚΤ συνεργάζεται με άλλα θεσμικά όργανα για την κλιματική αλλαγή

Η απάντηση του Ευρωσυστήματος στην Ανανεωμένη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ είναι έτοιμες να στηρίξουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση καθώς και τη βελτίωση της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Έχουμε εντοπίσει πέντε βασικές προτεραιότητες αποκρινόμενοι στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής.

Διαβάστε την απάντησή μας

Δίκτυο NGFS

Η ΕΚΤ είναι μέλος του δικτύου για την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (Network for Greening the Financial System – NGFS). Πρόκειται για μια ομάδα κεντρικών τραπεζών και αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας από πέντε ηπείρους που διερευνούν τρόπους για τη στήριξη της ομαλής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το 2020 η ΕΚΤ έγινε μέλος του εκτελεστικού οργάνου του δικτύου, της Διευθύνουσας Επιτροπής.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του NGFS

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα