Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Η κλιματική αλλαγή και η ΕΚΤ

Έχουμε αναλάβει σθεναρά τη δέσμευση να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί.

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση της φύσης θέτουν κινδύνους για την οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει να αξιολογήσουμε πώς αυτοί οι κίνδυνοι και η μετάβαση σε μια κοινωνία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα επηρεάζουν την οικονομία μας, ούτως ώστε να μπορούμε να λάβουμε υπόψη την επίδρασή τους στο έργο μας ως κεντρικής τράπεζας και ως αρχής τραπεζικής εποπτείας. Αυτό θα μας βοηθήσει να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και τις τράπεζες ασφαλείς.

Οι στόχοι μας

Το έργο μας για την κλιματική αλλαγή επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους. Με αυτόν τον τρόπο οι πολιτικές μας παραμένουν κατάλληλες και αποτελεσματικές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Διαχείριση των κλιματικών κινδύνων

Εργαζόμαστε για την καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση και διαχείριση των κλιματικών κινδύνων στη νομισματική πολιτική και τις επενδυτικές πράξεις μας, καθώς και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, αξιολογούμε τον οικονομικό αντίκτυπο των πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα και διερευνούμε τη σχέση μεταξύ κλίματος, φύσης και οικονομίας.

Περισσότερα για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων
Στήριξη της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία

Στηρίζουμε τη συντεταγμένη μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα λαμβάνοντας μέτρα εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί. Αυτά περιλαμβάνουν την προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμης χρηματοδότησης και τη δημιουργία κινήτρων για ένα πιο πράσινο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Περισσότερα για τη στήριξη της μετάβασης στην πράσινη οικονομία
Προώθηση ευρύτερης ανάληψης δράσης

Βοηθάμε να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύση και συνεργαζόμαστε στενά με Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Εργαζόμαστε επίσης για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων μας και να μειώσουμε το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Περισσότερα για την προώθηση ευρύτερης ανάληψης δράσης

Η προσέγγισή μας

Ήδη αναλαμβάνουμε δράση όποτε είναι εφικτό στο πλαίσιο της εντολής μας. Μάλιστα, προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας για το κλίμα σύμφωνα με τις διαρκείς βελτιώσεις στα δεδομένα και τα υποδείγματα που χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τους κλιματικούς κινδύνους και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση.

Τρέχουσες δράσεις της ΕΚΤ για το κλίμα

Το σχέδιό μας για το κλίμα και τη φύση την περίοδο 2024-2025 με μια ματιά

Έχουμε προσδιορίσει τρεις τομείς ενδιαφέροντος που θα κατευθύνουν τις δραστηριότητές μας το 2024 και το 2025.

Περισσότερα για το σχέδιο

Τραπεζική εποπτεία

Ως εποπτική αρχή έχουμε την ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό προσπαθούμε να ενσωματώσουμε παραμέτρους σχετικές με το κλίμα και το περιβάλλον στην εποπτεία μας.

Μάθετε περισσότερα

Προστασία του περιβάλλοντος

Εργαζόμαστε συνεχώς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καθημερινών δραστηριοτήτων μας.

Μάθετε περισσότερα

Δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων μας σχετικά με το κλίμα

Στο πλαίσιο αφενός της δέσμευσής μας για διαφάνεια και αφετέρου των κλιματικών μας στόχων, δημοσιοποιούμε σε τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα και τους κλιματικούς κινδύνους των επενδύσεών μας.

Περισσότερα για τις δημοσιοποιήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα

Εσωτερική στρατηγική και συντονισμός

Κέντρο για την κλιματική αλλαγή

Έχουμε δημιουργήσει το κέντρο για την κλιματική αλλαγή με σκοπό να συμβάλουμε στη διαμόρφωση και την κατεύθυνση του προγράμματος δράσεών μας για το κλίμα, αξιοποιώντας το έργο και την εμπειρογνωμοσύνη των διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων.

Δελτίο Τύπου

Το Podcast της ΕΚΤ - Το σχέδιο για το κλίμα και τη φύση: ο δρόμος προς ένα πιο πράσινο μέλλον

Τι πρέπει να γίνει για την κλιματική αλλαγή το 2024 και το 2025; Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους από την απώλεια και την υποβάθμιση της φύσης;

Στο Podcast της ΕΚΤ η Stefania Secola εξετάζει το σχέδιο για το κλίμα και τη φύση με την επικεφαλής του κέντρου μας για την κλιματική αλλαγή, Irene Heemskerk.

Ακούστε το Podcast της ΕΚΤ σχετικά με το σχέδιό μας για το κλίμα και τη φύση

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα