Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η κλιματική αλλαγή και η ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής μας, θα καθορίσουμε πού και με ποιον τρόπο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής μπορούν στην ουσία να επηρεάσουν τις πολιτικές μας.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

Στην ΕΚΤ διερευνούμε πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Εργαζόμαστε για τον εντοπισμό των κινδύνων που η κλιματική αλλαγή μπορεί να θέσει στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την οικονομία μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων και αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η ΕΚΤ αναλαμβάνει δράση σε τέσσερις κύριους τομείς αρμοδιότητας

Οικονομική ανάλυση

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ διασφαλίζουν ότι η κλιματική αλλαγή λαμβάνεται υπόψη στα μακροοικονομικά υποδείγματα, τα υποδείγματα προβολών και τις αξιολογήσεις κινδύνου της ΕΚΤ.

Περισσότερα

Τραπεζική εποπτεία

Οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται με τις τράπεζες με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Ο σκοπός είναι να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να διαχειρίζονται καταλλήλως αυτούς τους κινδύνους.

Περισσότερα

Νομισματική πολιτική και χαρτοφυλάκια επενδύσεων

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ, επενδύουμε σε πράσινα ομόλογα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις στην αγορά.

Περισσότερα

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετρούν και αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους θέτει η κλιματική αλλαγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ευρήματά τους γνωστοποιούνται στο κοινό, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Περισσότερα

Άλλες πρωτοβουλίες

Πράσινη ΕΚΤ

Προσπαθούμε διαρκώς να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα της ΕΚΤ. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ώρα της Γης

Η ΕΚΤ συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση από το 2012. Σβήνοντας τα φώτα στο κεντρικό κτίριό μας, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Το Podcast της ΕΚΤ: Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα; Γιατί η ΕΚΤ δεν αγοράζει περισσότερα πράσινα ομόλογα; Πώς μπορούν οι τράπεζες να προετοιμαστούν καλύτερα για τους κλιματικούς κινδύνους; Ο οικοδεσπότης μας, Michael Steen, εξετάζει αυτά τα ερωτήματα με τους καλεσμένους μας, Fatima Pires, Madelaine Roos και Patrick Amis, οι οποίοι είναι ειδικοί στο θέμα.

Περισσότερα (μόνο στα αγγλικά)
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΚΤ είναι μέλος των ακόλουθων ομάδων

Η απάντηση του Ευρωσυστήματος στην Ανανεωμένη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ είναι έτοιμες να στηρίξουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση καθώς και τη βελτίωση της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Έχουμε εντοπίσει πέντε βασικές προτεραιότητες αποκρινόμενοι στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής.

Διαβάστε την απάντησή μας

Δίκτυο NGFS

Η ΕΚΤ είναι μέλος του δικτύου για την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (Network for Greening the Financial System – NGFS). Πρόκειται για μια ομάδα κεντρικών τραπεζών και αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας από πέντε ηπείρους που διερευνούν τρόπους για τη στήριξη της ομαλής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το 2020 η ΕΚΤ έγινε μέλος του εκτελεστικού οργάνου του δικτύου, της Διευθύνουσας Επιτροπής.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του NGFS

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα