Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Απαρτίζεται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

(13 Δεκεμβρίου 2023)

Αρμοδιότητες

  • Καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ και στο Ευρωσύστημα.
  • Χαράσσει νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ. Το καθήκον αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής, τα βασικά επιτόκια, την προσφορά διαθεσίμων στο Ευρωσύστημα, καθώς και τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων.
  • Σε σχέση με τις νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας, εκδίδει αποφάσεις όσον αφορά το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνονται οι εποπτικές αποφάσεις και εγκρίνει πλήρη σχέδια αποφάσεων που προτείνει το Εποπτικό Συμβούλιο βάσει της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως δύο φορές τον μήνα. Αξιολογεί τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και λαμβάνει τις αποφάσεις του για τη νομισματική πολιτική κάθε έξι εβδομάδες. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις του συζητά κυρίως θέματα που αφορούν άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής και τα άλλα καθήκοντα της ΕΚΤ διαχωρίζονται από τα καθήκοντα εποπτείας, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί ξεχωριστές συνεδριάσεις.

Οι αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική εξηγούνται διεξοδικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η οποία πραγματοποιείται κάθε έξι εβδομάδες. Η πρόεδρος, επικουρούμενη από τον αντιπρόεδρο, διευθύνει τη συνέντευξη Τύπου.

Ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικές πληροφορίες για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

Επιπλέον, η ΕΚΤ δημοσιεύει τακτικές αναφορές σχετικά με τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική, οι οποίες είναι διαθέσιμες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης.

Μάθετε περισσότερα για τη λήψη αποφάσεων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Πώς λειτουργεί η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ;

Λόγω της ένταξης της Λιθουανίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015 τέθηκε σε εφαρμογή ένα σύστημα βάσει του οποίου οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών ασκούν εκ περιτροπής τα δικαιώματα ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΚΤ απαντά σε συνήθεις ερωτήσεις και διευκρινίζει πώς λειτουργεί το εν λόγω σύστημα και ποιον σκοπό εξυπηρετεί.

Επεξήγηση σχετικά με την εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου Αναλυτική παρουσίαση των δικαιωμάτων ψήφου

Μέλη

Christine Lagarde

Πρόεδρος της ΕΚΤ

Luis de Guindos

Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Piero Cipollone

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Frank Elderson

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Philip R. Lane

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Isabel Schnabel

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Pierre Wunsch

Διοικητής, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

Πρόεδρος, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Διοικητής, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Διοικητής, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Γιάννης Στουρνάρας

Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Pablo Hernández de Cos

Διοικητής, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Διοικητής, Banque de France

Boris Vujčić

Διοικητής, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Διοικητής, Banca d'Italia

Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Διοικητής, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Mārtiņš Kazāks

Διοικητής, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Διοικητής, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

Διοικητής, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Πρόεδρος, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Διοικητής, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Διοικητής, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Διοικητής, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Διοικητής, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Διοικητής, Suomen Pankki - Finlands Bank

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα