Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Σλοβακία (από την 1η Ιανουαρίου 2009)

Στάδια της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή

Στις 8 Ιουλίου 2008 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το αίτημα της Σλοβακίας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Την 1η Ιανουαρίου 2009 το ευρώ απέκτησε ισχύ νόμιμου χρήματος στη Σλοβακία. Αντικατέστησε την κορώνα Σλοβακίας (SKK) με την αμετάκλητα καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία €1 = SKK 30,1260.

Ο προεφοδιασμός τρίτων φορέων που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 συνέβαλε στη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης, περιόρισε τον φόρτο εργασίας από υλικοτεχνική άποψη και μείωσε το κόστος της παράλληλης κυκλοφορίας νομισμάτων. Ο προεφοδιασμός των τραπεζών με κέρματα άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2008 και ο προεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια έναν μήνα αργότερα. Ένα μέρος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων αυτών διανεμήθηκε στη συνέχεια σε εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις («υποπροεφοδιασμός»). Ο προεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ έγινε σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 όπως τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/4. Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει καταρτίσει ένα ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο.

Από τις 17 Ιανουαρίου 2009 μόνο τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε μετρητά στη Σλοβακία, αλλά οι τράπεζες θα συνεχίσουν να ανταλλάσσουν τραπεζογραμμάτια σε κορώνες Σλοβακίας μέχρι το τέλος του 2009 και κέρματα σε κορώνες Σλοβακίας μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2009 βάσει της καθορισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Από τις 20 Ιανουαρίου 2009, οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν προμήθεια, εάν το ποσό ανά πελάτη και συναλλαγή υπερβαίνει τα 100 τραπεζογραμμάτια και τα 100 κέρματα. Η Národná banka Slovenska θα ανταλλάσσει τραπεζογραμμάτια σε κορώνες Σλοβακίας επ' αόριστον και κέρματα μέχρι το τέλος του 2013.

Ποια τραπεζογραμμάτια είναι ανταλλάξιμα
Βασικές ημερομηνίες της μετάβασης
Νοέμβριος 2008

«Υποπροεφοδιασμός» επιχειρήσεων με κέρματα

Νοέμβριος 2008

«Υποπροεφοδιασμός» επιχειρήσεων με τραπεζογραμμάτια

1 Ιανουαρίου 2009

Μετατροπές λογαριασμών και εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ

16 Ιανουαρίου 2009

Τελευταία ημέρα κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε κορώνες Σλοβακίας αποτελούν νόμιμο χρήμα

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων σε κορώνες Σλοβακίας από τις τράπεζες χωρίς χρέωση

Μέχρι 30 Ιουνίου 2009

Ανταλλαγή κερμάτων σε κορώνες Σλοβακίας από τις τράπεζες χωρίς χρέωση

31 Δεκεμβρίου 2013

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής κερμάτων σε κορώνες Σλοβακίας από την Národná banka Slovenska

Επ’ αόριστον

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής τραπεζογραμματίων σε κορώνες Σλοβακίας από την Národná banka Slovenska

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα