Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κροατία (από την 1η Ιανουαρίου 2023)

Η Κροατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου 2013. Στις 12 Ιουλίου 2022 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την προσχώρηση της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023 και καθόρισε την τιμή μετατροπής για το κούνα Κροατίας. 

Τα κροατικά κέρματα ευρώ

Τιμή μετατροπής

 7,53450 κούνα Κροατίας ανά 1 ευρώ 

Η Κροατία εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023


Διπλή αναγραφή των τιμών

Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών θα αναγράφονται τόσο σε ευρώ όσο και σε κούνα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να εμφανίζεται με σαφή και ορατό τρόπο κατά την αναγραφή των τιμών. Αυτό είναι ένα βασικό μέτρο για την προστασία των καταναλωτών.

Διπλή κυκλοφορία

Η χρήση (τραπεζογραμματίων και κερμάτων) ευρώ και κούνα ως μέσα πληρωμής επιτράπηκε για διάστημα δύο εβδομάδων μετά την εισαγωγή του ευρώ.

Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα κούνα μπορούν να ανταλλάσσονται χωρίς χρέωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, για μέγιστη ποσότητα 100 τραπεζογραμματίων κούνα και 100 κερμάτων κούνα ανά συναλλαγή. Για την ανταλλαγή μεγαλύτερου αριθμού τραπεζογραμματίων ή κερμάτων, οι εμπορικές τράπεζες μπορεί να χρεώσουν προμήθεια.

Καμία αύξηση των τιμών

Απαγορεύεται τυχόν αύξηση των τιμών που σχετίζεται με τη μετάβαση στο ευρώ. Αν μια επιχείρηση παραβεί αυτόν τον κανόνα, οι καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν τυχόν αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών στις αρχές οι οποίες μπορούν να της επιβάλουν πρόστιμο. Αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών.

Ανταλλαγή κούνα Κροατίας με ευρώ

Σε ταχυδρομεία, εμπορικές τράπεζες και στον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα κούνα μπορούν να ανταλλάσσονται με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ μόνο στα ταχυδρομεία, στις εμπορικές τράπεζες και στον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Μια μέγιστη ποσότητα 100 τραπεζογραμμάτιων κούνα και 100 κερμάτων κούνα μπορεί να ανταλλάσσεται χωρίς χρέωση ανά συναλλαγή. Για την ανταλλαγή μεγαλύτερου αριθμού τραπεζογραμματίων ή κερμάτων, οι εμπορικές τράπεζες μπορεί να χρεώσουν προμήθεια.

Στη Hrvatska narodna banka (κεντρική τράπεζα της Κροατίας)

Από τον Ιανουάριο του 2024 η εθνική κεντρική τράπεζα της Κροατίας θα αναλάβει τις υπηρεσίες ανταλλαγής τραπεζογραμματίων κούνα επ’ αόριστον ενώ θα ανταλλάσσει κέρματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση.

Σε άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ

    Άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα ανταλλάσσουν τραπεζογραμμάτια κούνα χωρίς χρέωση και με βάση την καθορισμένη τιμή μετατροπής από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Το ποσό προς ανταλλαγή δεν θα υπερβαίνει τα 8.000 κούνα ανά άτομο/συναλλαγή την ημέρα.

Βασικές ημερομηνίες της μετάβασης
12 Ιουλίου 2022

Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ.

18 Ιουλίου 2022

Αρχίζει η παραγωγή κροατικών κερμάτων ευρώ.

5 Σεπτεμβρίου 2022

Αρχίζει στην Κροατία η αναγραφή των τιμών σε κούνα και ευρώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

30 Σεπτεμβρίου 2022

Υπογράφονται συμφωνίες προεφοδιασμού με όλες τις εμπορικές τράπεζες στην Κροατία.

18 Οκτωβρίου 2022

Αρχίζει η μεταφορά τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από τη Hrvatska narodna banka στις εμπορικές τράπεζες.

1 Δεκεμβρίου 2022

Οι συσκευασίες εξοικείωσης με κέρματα ευρώ είναι έτοιμες να διατεθούν στο ευρύ κοινό και στις επιχειρήσεις από τα ταχυδρομεία, τις εμπορικές τράπεζες και τον Οργανισμό Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

1 Ιανουαρίου 2023

Εισαγωγή του ευρώ.

Τίθενται σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ και οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε κούνα μετατρέπονται σε ευρώ.

Για δύο εβδομάδες, προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση, τα δύο νομίσματα – κούνα και ευρώ – κυκλοφορούν παράλληλα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές.

Αρχίζει η ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων κούνα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ χωρίς χρέωση.

15 Ιανουαρίου 2023

Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ αποτελούν πλέον το μόνο νόμιμο χρήμα.

31 Δεκεμβρίου 2023

Τελευταία ημερομηνία για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων κούνα στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και στον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

1 Ιανουαρίου 2024

Η Hrvatska narodna banka αναλαμβάνει την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων κούνα.

31 Δεκεμβρίου 2025

Τελευταία ημερομηνία για την ανταλλαγή κερμάτων κούνα στη Hrvatska narodna banka.

Επ’ αόριστον

Τα τραπεζογραμμάτια κούνα μπορούν να ανταλλάσσονται στη Hrvatska narodna banka επ’ αόριστον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Hrvatska narodna banka είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση: Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, ή στα ταμεία, στη διεύθυνση: Franje Račkog 5, 10002 Zagreb. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 - 13:00

Σας επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων κούνα στα ταμεία της Hrvatska narodna banka πριν από τον Ιανουάριο του 2024. Μέχρι τότε, τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα κούνα μπορούν να ανταλλάσσονται μόνο στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και στον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Πώς μια χώρα γίνεται μέλος της ζώνης του ευρώ;

Για να ενταχθεί μια χώρα στη ζώνη του ευρώ είναι σημαντικό να πληροί τα οικονομικά και νομικά κριτήρια σύγκλισης. Η προς ένταξη χώρα πρέπει να έχει διατηρήσιμες επιδόσεις ως προς την εξέλιξη των τιμών και μέσο ρυθμό πληθωρισμού που δεν υπερβαίνει τον ρυθμό των τριών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα για τις απαιτήσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ

Η Κροατία θα αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της. Θα ωφεληθεί επίσης οικονομικά από τη σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων με άλλα μέλη της ζώνης του ευρώ και την ΕΚΤ.

Πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του ευρώ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα