Τραπεζογραμμάτια

Οι ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ είναι επτά: 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς αντικαθίστανται σταδιακά από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη».

Τα τραπεζογραμμάτια και των δύο σειρών αποτελούν νόμιμο χρήμα σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία σε 19 χώρες της ζώνης του ευρώ στις 4 Απριλίου 2017. Πρόκειται για το τέταρτο τραπεζογραμμάτιο της σειράς «Ευρώπη» το οποίο κυκλοφορεί πλέον μαζί με τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5, 10 και 20 ευρώ.

Διατίθεται οπτικοακουστικό υλικό για τηλεοπτικούς σταθμούς κατόπιν σχετικού αιτήματος: media@ecb.europa.eu

Βασικές ημερομηνίες
4 Απριλίου 2017

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.

5 Ιουλίου 2016

Το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.

25 Νοεμβρίου 2015
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.
24 Φεβρουαρίου 2015
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
1 Ιανουαρίου 2015
Η Λιθουανία υιοθετεί το ευρώ.
23 Σεπτεμβρίου 2014
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.
13 Ιανουαρίου 2014
Το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
1 Ιανουαρίου 2014
Η Λεττονία υιοθετεί το ευρώ.
2 Μαΐου 2013
^
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ.
10 Ιανουαρίου 2013
Το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» παρουσιάζεται επισήμως.
8 Νοεμβρίου 2012
Η ΕΚΤ ανακοινώνει την εισαγωγή της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ, της σειράς «Ευρώπη», με πρώτο το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ, και παρουσιάζει τις εικόνες τριών νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας.
1 Ιανουαρίου 2011
Η Εσθονία υιοθετεί το ευρώ.
1 Ιανουαρίου 2009
Η Σλοβακία υιοθετεί το ευρώ.
1 Ιανουαρίου 2008
Η Κύπρος και η Μάλτα υιοθετούν το ευρώ.
1 Ιανουαρίου 2007
Η Σλοβενία υιοθετεί το ευρώ.
1 Ιανουαρίου 2002
Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία σε 12 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φινλανδία.

Ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ

Ρίξτε μια ματιά στα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς και σε ορισμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη». Ανάλογα με την ονομαστική του αξία, κάθε τραπεζογραμμάτιο έχει ένα κυρίαρχο χρώμα και απεικονίζει έναν διαφορετικό αρχιτεκτονικό ρυθμό (από τον κλασικό ρυθμό έως τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα).

Διαδικτυακή έρευνα για την ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία

Η γνώμη σας είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία είναι η καλύτερη δυνατή. Λάβετε μέρος σε αυτήν τη σύντομη διαδικτυακή έρευνα και πείτε μας τη γνώμη σας για την ποιότητα των τραπεζογραμματίων.

Εκδόσεις

Φυλλάδια, αφίσες και άλλο ενημερωτικό υλικό διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή για το κοινό και τους φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά. Η διάθεση υλικού σε έντυπη μορφή είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ασφάλεια τραπεζογραμματίων

Στα τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν ενσωματωθεί διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Για να τα αναγνωρίσετε αρκούν ο έλεγχος με την αφή, ο οπτικός έλεγχος και η εξέταση υπό γωνία.