Τραπεζογραμμάτια

Υπάρχουν δύο σειρές τραπεζογραμματίων. Η πρώτη σειρά αποτελείται από επτά διαφορετικές ονομαστικές αξίες: 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ. Η δεύτερη σειρά ή σειρά «Ευρώπη» αποτελείται από έξι ονομαστικές αξίες και θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των τραπεζογραμματίων των 100 και των 200 ευρώ το 2019. Δεν θα εκδοθεί τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς, τα οποία εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 2002, αντικαθίστανται σταδιακά από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη». Τα τραπεζογραμμάτια και των δύο σειρών αποτελούν νόμιμο χρήμα σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Βασικές ημερομηνίες
17 Σεπτεμβρίου 2018
Επίσημη παρουσίαση των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και των 200 ευρώ
4 Απριλίου 2017

Εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ

5 Ιουλίου 2016

Επίσημη παρουσίαση του τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

25 Νοεμβρίου 2015
Εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 20 ευρώ
24 Φεβρουαρίου 2015
Επίσημη παρουσίαση του τραπεζογραμματίου των 20 ευρώ της σειράς «Ευρώπη»
1 Ιανουαρίου 2015
Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία
23 Σεπτεμβρίου 2014
Εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 10 ευρώ
13 Ιανουαρίου 2014
Επίσημη παρουσίαση του τραπεζογραμματίου των 10 ευρώ της σειράς «Ευρώπη»
1 Ιανουαρίου 2014
Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λεττονία
2 Μαΐου 2013
Εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ
10 Ιανουαρίου 2013
Επίσημη παρουσίαση του τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ της σειράς «Ευρώπη»
8 Νοεμβρίου 2012
Η ΕΚΤ ανακοινώνει την εισαγωγή δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ, η οποία ονομάζεται σειρά «Ευρώπη»
1 Ιανουαρίου 2011
Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία
1 Ιανουαρίου 2009
Υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβακία
1 Ιανουαρίου 2008
Υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο και τη Μάλτα
1 Ιανουαρίου 2007
Υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβενία
1 Ιανουαρίου 2002
Εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ σε 12 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Φινλανδία.