Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις

Οι εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος δημοσιεύονται την Τρίτη και αφορούν την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας.

Εξαιρέσεις όσον αφορά την ημέρα δημοσίευσης

Η πρώτη λογιστική κατάσταση κάθε τριμήνου δημοσιεύεται κανονικά την Τετάρτη (αντί της Τρίτης) ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, η οποία αποτυπώνεται σε αυτές τις λογιστικές καταστάσεις.

Ημερομηνίες δημοσίευσης το 2024 που δεν ακολουθούν τον γενικό κανόνα:

Κατάσταση Εβδομάδα Ημερομηνία υποβολής στοιχείων Ημερομηνία δημοσίευσης Ημέρα της εβδομάδας Αιτία

Τριμηνιαία λογιστική κατάσταση

Εβδομάδα 52, 2023 29 Δεκεμβρίου 2023 4 Ιανουαρίου 2024 Πέμπτη Πρώτη λογιστική κατάσταση του τριμήνου
Πρωτοχρονιά

(Ημέρα αργίας του TARGET)

Τριμηνιαία λογιστική κατάσταση

Εβδομάδα 13 29 Μαρτίου 2024 4 Απριλίου 2024 Πέμπτη Πρώτη λογιστική κατάσταση του τριμήνου
Δευτέρα του Πάσχα

(Ημέρα αργίας του TARGET)

Τριμηνιαία λογιστική κατάσταση

Εβδομάδα 26 28 Ιουνίου 2024 3 Ιουλίου 2024 Τετάρτη Πρώτη λογιστική κατάσταση του τριμήνου
Τριμηνιαία λογιστική κατάσταση Εβδομάδα 40 4 Οκτωβρίου 2024 9 Οκτωβρίου 2024 Τετάρτη Πρώτη λογιστική κατάσταση του τριμήνου

Οι ημέρες κατά τις οποίες το σύστημα TARGET είναι κλειστό, δηλαδή δεν γίνονται διακανονισμοί σε σχέση με συναλλαγές στις χρηματαγορές του ευρώ και συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν το ευρώ, θεωρούνται ημέρες αργίας του Ευρωσυστήματος για τους σκοπούς της υποβολής χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όταν τέτοιες πρόσθετες ημέρες αργίας πέφτουν εντός της περιόδου κατάρτισης της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης, η περίοδος αυτή παρατείνεται αναλόγως.

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Οδηγός χρήσης της ενοποιημένης εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος Ετήσιος ενοποιημένος ισολογισμός Βάση δεδομένων Statistical Data Warehouse

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα