Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε τρεις εβδομάδες για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Προτείνει σχέδια αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύνθεση

  • Πρόεδρος (πενταετής θητεία, μη ανανεώσιμη)
  • Αντιπρόεδρος (επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
  • Τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ
  • Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

Μέλη της ΕΚΤ
Πρόεδρος

Claudia Buch

Αντιπρόεδρος Frank Elderson
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Edouard Fernandez-Bollo
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Kerstin af Jochnick
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Elizabeth McCaul
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Anneli Tuominen
Εκπρόσωποι των εθνικών αρχών
Βέλγιο Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Βουλγαρία Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας))
Γερμανία Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Εσθονία Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Ιρλανδία Sharon Donnery (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Ελλάδα

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου (Τράπεζα της Ελλάδος)

Ισπανία Margarita Delgado (Banco de España)
Γαλλία Denis Beau (Banque de France)
Κροατία Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Ιταλία Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Κύπρος Γιώργος Ιωάννου (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
Λιθουανία Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Λετονία Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Λουξεµβούργο Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Μάλτα Michelle Mizzi Buontempo (Malta Financial Services Authority)

Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)

Κάτω Χώρες Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Αυστρία Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Πορτογαλία

Rui Pinto (Banco de Portugal)

Σλοβενία Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Σλοβακία Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Φινλανδία Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Εάν η εθνική εποπτική αρχή που έχει οριστεί από κράτος μέλος δεν είναι εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ), ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της αντίστοιχης ΕθνΚΤ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι θα διαθέτουν από κοινού μία ψήφο για τους σκοπούς της ψηφοφορίας.

Εποπτικό Συμβούλιο

(2 Φεβρουαρίου 2024)

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του.

Σύνθεση

  • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ
  • Πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Οι πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για ένα έτος βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής που διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των χωρών.

Μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Claudia Buch

Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Frank Elderson

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Anneli Tuominen

Βέλγιο

Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)

Γερμανία

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Ιταλία

Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Κύπρος

Γεώργιος Ιωάννου (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)

Φινλανδία

Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα