Καταπολέμηση της παραχάραξης

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παράγονται με προηγμένες μεθόδους εκτύπωσης. Περιλαμβάνουν επίσης ορισμένα εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας, χάρη στα οποία διακρίνονται εύκολα από τα πλαστά χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραχαράκτες.

Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την πρόοδο που συντελείται στις τεχνολογίες εκτύπωσης και αναπαραγωγής, καθώς και τον αριθμό των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίζονται και αποσύρονται από την κυκλοφορία. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια αναλύονται από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και το Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ, το οποίο συντονίζει τις σχετικές τεχνικές και στατιστικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κέντρου διατίθενται στις εθνικές αστυνομικές αρχές και σε άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης. Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), η οποία έχει οριστεί ως η κεντρική υπηρεσία για τον συντονισμό της προστασίας του ευρώ, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποτροπή της παράνομης χρήσης ψηφιακών εικόνων τραπεζογραμματίων

Οι παραχαράκτες χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο υλικό και λογισμικό ψηφιακής απεικόνισης. Για αυτόν τον λόγο, η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης – μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από περισσότερες από 30 κεντρικές τράπεζες που συγκροτήθηκε κατόπιν αιτήματος των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10) – ανέπτυξε το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), το οποίο εμποδίζει την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή των εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα αυτό έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από τις εταιρείες παραγωγής υλικού και λογισμικού. Ωστόσο, εικόνες τραπεζογραμματίων υψηλής ανάλυσης διατίθενται από την ΕΚΤ για κάθε νόμιμη χρήση.

Αν επιθυμείτε να αναπαραγάγετε εικόνες υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση info@ecb.europa.eu και να εξηγήσετε τον σκοπό της αναπαραγωγής.