Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1998 μέχρι σήμερα)

Την 1η Ιουνίου 1998 η ΕΚΤ αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ), του οποίου ο Πρόεδρος, ο Willem Frederik Duisenberg, έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της ΕΚΤ, γεγονός που σηματοδότησε τη συνέχεια των δυο οργάνων. Η ΕΚΤ παρέλαβε ένα εκτεταμένο σύνολο προπαρασκευαστικών εργασιών και ολόκληρη την υποδομή του ΕΝΙ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που ήταν έτοιμο να αναλάβει καθήκοντα σε αυτήν. Ωστόσο, από πολλές απόψεις η οργανωτική δομή της ΕΚΤ διέφερε από εκείνη του ΕΝΙ και έκτοτε έχει υποστεί αλλαγές.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του ΕΝΙ συνέβαλαν στην εδραίωση της ΕΚΤ, ενώ στα σημαντικά ορόσημα συγκαταλέγονται η εισαγωγή του ευρώ ως νομίσματος καταθέσεων την 1η Ιανουαρίου 1999 και η μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002.

Σχετικά με την ΕΚΤ

Τα ιστορικά αρχεία της ΕΚΤ περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν τις συνεδριάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, νομικές πράξεις και κείμενα, έγγραφα των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και άλλα έγγραφα λειτουργικής ή διοικητικής φύσης.

Τα αρχειοθετημένα έγγραφα που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα διατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα του δημόσιου καταλόγου εγγράφων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα