Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Χρονοδιάγραμμα και πρόοδος όσον αφορά το ψηφιακό ευρώ

Η προπαρασκευαστική φάση του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και θέτει τα θεμέλια για τη δυνητική έκδοση ψηφιακού ευρώ. Σε αυτήν τη φάση μεταξύ άλλων θα οριστικοποιηθεί το εγχειρίδιο κανόνων για το ψηφιακό ευρώ και θα επιλεγούν οι πάροχοι που θα μπορούσαν δυνητικά να αναπτύξουν την πλατφόρμα και την υποδομή για αυτό. Η προπαρασκευαστική φάση περιλαμβάνει εκτεταμένες δοκιμές, καθώς και τακτική επικοινωνία με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ψηφιακό ευρώ θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και στις απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος.

Τεκμηριώνουμε συστηματικά την πρόοδο του έργου στο πλαίσιο περιεκτικών εκθέσεων.

Η πρόοδος όσον αφορά το ψηφιακό ευρώ

Προπαρασκευαστική φάση – μέρος 1

Σχεδιασμός που επιτρέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ψηφιακού ευρώ. Ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ θα περιλαμβάνει προηγμένα μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Με τη δυνατότητα λειτουργίας του εκτός σύνδεσης (offline), το ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει ένα επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής παρόμοιο με εκείνο που παρέχουν τα μετρητά.

Μάθετε περισσότερα για το ψηφιακό ευρώ και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
Μια ομαλή διαδικασία πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το ψηφιακό ευρώ θα ήταν το πρώτο δημόσιο, ευρωπαϊκό ψηφιακό μέσο πληρωμής. Θα βασιζόταν σε ένα αποκλειστικό εγχειρίδιο κανόνων: μια σειρά κανόνων, προτύπων και διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για το εγχειρίδιο κανόνων του ψηφιακού ευρώ
Σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ

Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι το ψηφιακό ευρώ θα καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών για πληρωμές με σύνδεση στο διαδίκτυο (online) αλλά και για πληρωμές εκτός σύνδεσης (offline). Εξετάζουμε τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ο αριθμός των επιτρεπόμενων λογαριασμών ψηφιακού ευρώ ανά χρήστη, τα όρια διακράτησης για αυτούς τους λογαριασμούς, μια εφαρμογή για το ψηφιακό ευρώ και πολλές άλλες πτυχές.

Διαβάστε περισσότερα για την πρόοδο του σχεδιασμού μας

Έκθεση προόδου

Πώς προχωρεί το έργο για το ψηφιακό ευρώ όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το εγχειρίδιο κανόνων και τις επιλογές σχεδιασμού;

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης προόδου

Για τα μέσα ενημέρωσης

Η έκθεση αυτή συνοψίζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το πρώτο μέρος της προπαρασκευαστικής φάσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και περιγράφει τα επόμενα βήματα.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου

Χρονοδιάγραμμα του έργου για το ψηφιακό ευρώ

Τον Οκτώβριο του 2020 η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση για το ψηφιακό ευρώ που εξέταζε το ενδεχόμενο έκδοσης ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας – ψηφιακού ευρώ – από το Ευρωσύστημα.

Εννέα μήνες αργότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να ξεκινήσει το έργο για το ψηφιακό ευρώ. Η φάση διερεύνησης του έργου άρχισε τον Οκτώβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Περιλάμβανε τη μελέτη επιλογών σχεδιασμού και μοντέλων διανομής σε στενή συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ και οι συμμετέχοντες στην αγορά. Τα ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση για την απόφαση έναρξης της προπαρασκευαστικής φάσης, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023.

Δείτε και κατεβάστε χρονοδιάγραμμα υψηλού επιπέδου του έργου

Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί τελικά ψηφιακό ευρώ θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μόλις ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα