Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

График и напредък на проекта за цифрово евро

Подготвителният етап на проекта започна през ноември 2023 г. В него се подготвят условията за евентуалното емитиране на цифрово евро. Това включва завършване на правилника за схемата за цифрово евро и избор на доставчици, които биха могли да разработят платформа и инфраструктура за него. Подготвителният етап включва широкообхватно тестване и експериментиране, както и редовни контакти с обществеността и други заинтересовани страни, за да се гарантира, че цифровото евро ще отговаря на нуждите на потребителите и на изискванията на Евросистемата.

Ние документираме редовно напредъка по проекта в изчерпателни доклади.

Напредък по цифровото евро

Подготвителен етап – част 1

Защитаващо неприкосновеността на личния живот по самия си замисъл

Неприкосновеността на личния живот и защитата на данните са вътрешноприсъщи на цифровото евро. То ще бъде разработено така, че да включва най-съвременни мерки за защита на неприкосновеността на личния живот. Офлайн функционалността му ще осигурява равнище на защита, сходно с това при парите в брой.

Научете повече за цифровото евро и защитата на неприкосновеността на личния живот
Безпроблемно плащане в цяла Европа

Цифровото евро би било първото публично, европейско цифрово платежно средство. То ще се опира на правилник – единен набор от правила, стандарти и процедури, който да гарантира еднаквото функциониране на плащанията с цифрово евро навсякъде в еврозоната.

Прочетете повече за правилника за цифровото евро
Проектиране на цифровото евро

Стремим се да гарантираме, че цифровото евро ще отговаря на нуждите на потребителите от онлайн и офлайн плащания. Разглеждаме последиците от броя сметки в цифрово евро, разрешени на потребител, ограниченията за размера на средствата в тези сметки, приложение за цифровото евро и много други аспекти.

Прочете за напредъка в процеса на проектиране

Доклад за напредъка

Как върви работата по защитата на неприкосновеността на личния живот, правилника и вариантите за дизайн на цифровото евро?

Прочетете пълния доклад за напредъка

За медиите

В този доклад се обобщава напредъкът, постигнат през първата част от подготвителния етап, който започна през ноември 2023 г., и се очертават следващите стъпки.

Прочетете прессъобщението

График на проекта за цифрово евро

През октомври 2020 г. ЕЦБ публикува доклад за цифрово евро, в което се изследва възможността за емитиране от Евросистемата на цифрова валута на централната банка – цифрово евро.

Девет месеца по-късно Управителният съвет на ЕЦБ прие решение да започне проект за цифровото евро. Проучвателният му етап се проведе от октомври 2021 г. до октомври 2023 г. Той включваше изследване на варианти на дизайна и на модели на разпространение в тясно сътрудничество със заинтересовани страни като създателите на политики в ЕС и участници на пазара. Констатациите послужиха за основа на решението да се започне подготвителният етап през ноември 2023 г.

Преглед и изтегляне на кратък график на проекта

Решението дали в крайна сметка да бъде емитирано цифрово евро ще бъде обсъдено едва на по-късен етап, след като завърши законодателният процес на Европейския съюз.

Всички страници в този раздел