Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

ЕЦБ и изменението на климата

В нашия преглед на стратегията ще определим къде и как изменението на климата и борбата с него реално могат да окажат въздействие върху нашите политики.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Ние в ЕЦБ проучваме ефикасни начини за борба срещу изменението на климата. Стремим се да идентифицираме рисковете, на които климатичните промени могат да изложат икономиката и финансовата система.

Климатичните промени могат да окажат отражение върху икономиката чрез екстремни метеорологични явления и несигурност, свързана с прехода към нисковъглеродна икономика.

Център за изменението на климата

Изменението на климата придобива все по-голямо значение за икономиката и за политиките ни. Затова нашият център за изменението на климата формулира и управлява дейностите на ЕЦБ по отношение на климата и съчетава работата ни по изменението на климата и устойчивите финанси.

Прессъобщение

ЕЦБ предприема действия в четири основни области на своята компетентност.

Икономически анализ

Служителите на ЕЦБ се грижат за това изменението на климата да намери отражение в макроикономическите модели, методите за прогнозиране и оценките на риска в ЕЦБ.

Повече информация

Банков надзор

Надзорните органи работят с банките за повишаване на осведомеността за рисковете, произтичащи от изменението на климата. Целта им е да се уверят, че банките са в състояние да управляват тези рискове по подходящ начин.

Повече информация

Парична политика и инвестиционни портфейли

В рамките на програмата на ЕЦБ за закупуване на активи инвестирахме в зелени облигации, като се съобразихме с необходимостта да не допускаме изкривяване на пазарите.

Повече информация

Финансова стабилност

Специалисти в областта на финансовата стабилност измерват и подлагат на оценка рисковете, които изменението на климата поражда за финансовата система. Констатациите им стават достояние на широката общественост, участниците на пазара и създателите на политики.

Повече информация

Други инициативи

Зелена ЕЦБ

Ние полагаме непрестанни усилия да намалим екологичния отпечатък от дейността на ЕЦБ. Ако се интересувате какво сме постигнали досега, вижте страницата ни на тема защита на околната среда.

Часът на Земята

ЕЦБ участва в това събитие от 2012 г. насам. Като изключваме осветлението в главната ни сграда, се стремим да повишим осведомеността за изменението на климата.

Подкаст на ЕЦБ: изменението на климата и ролята на централните банки

Как изменението на климата засяга финансовата стабилност? Защо ЕЦБ не купува повече зелени облигации? Как могат банките да се подготвят по-добре за свързаните с климата рискове? Нашият домакин Майкъл Стийн обсъжда тези въпроси с гостите – експерти Фатима Пирес, Мадлийн Роос и Патрик Еймис.

Повече информация (само на английски език)
ВИЖТЕ СЪЩО

ЕЦБ е член на следните групи

Отговор на Евросистемата на обновената стратегия на Европейската комисия за устойчиво финансиране

ЕЦБ и националните централни банки на държавите, които са приели еврото, са готови да подкрепят работата на Европейската комисия по разработване на стратегия за устойчиво финансиране и подобряване на оповестяването на нефинансова информация. Ние установихме пет основни приоритета в отговор на публичните консултации, обявени от Комисията.

Прочетете нашия отговор

Мрежа за по-зелена финансова система (NGFS)

ЕЦБ е член на Мрежата за по-зелена финансова система – група на централни банки и финансови надзорни органи от пет континента, които търсят начини да подпомогнат гладък преход към нисковъглеродна икономика. През 2020 г. ЕЦБ стана част от изпълнителния орган на мрежата – Управителния комитет.

Посетете уебсайта на Мрежата за по-зелена финансова система

Всички страници в този раздел