European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ и изменението на климата

Ние сме твърдо решени да изпълним ролята си за справяне с изменението на климата в рамките на нашия мандат.

Изменението на климата поражда рискове за нашата икономика и за финансовия сектор. Необходимо е да направим оценка как климатичните промени и преходът към неутрално по отношение на въглеродните емисии общество засягат икономиката, така че да можем да предвидим влиянието им върху работата ни като централна банка и банков надзорен орган. Това ще ни помогне да поддържаме стабилни цени и сигурни банки.

Нашите цели

Работата ни по изменението на климата е съсредоточена върху три основни цели. Те ни помагат да поддържаме ефикасни политики, пригодни за променящия се свят.

Управление на рисковете, свързани с климата

Работим за това по-добре да разбираме, наблюдаваме и управляваме свързаните с климата рискове в паричната политика и в операциите ни по инвестиране, както и във финансовата система. Освен това оценяваме икономическото въздействие от изменението на климата и политиките за неговото редуциране.

Повече информация за управлението на рисковете, свързани с климата
Подкрепа за зеления преход

Подкрепяме организиран преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика посредством мерки, които са в рамките на нашия мандат. Това включва насърчаване на развитието на устойчиви финанси и създаване на стимули за по-зелена финансова система.

Повече информация за подкрепата за зеления преход
Стимулиране на действия в по-широк план

Допринасяме за това да се подобри цялостното разбиране на рисковете, свързани с климата, и работим в тясно сътрудничество с европейски и международни партньори по теми, имащи отношение към климата и устойчивите финанси. Освен това предприемаме действия за подобряване на прозрачността на нашите дейности и за намаляване на собственото ни въздействие върху околната среда.

Повече информация за стимулирането на действия в по-широк план

Нашият подход

Нашата стратегия за климата ще се развива с течение на времето, с подобряването на данните и усъвършенстването на моделите, които използваме за опознаване на свързаните с климата рискове. Междувременно вече предприемаме действия, където това е възможно.

Текущи дейности във връзка с климата в ЕЦБ

Нашата програма във връзка с климата

В програмата ни във връзка с климата са изложени подробно всички текущи дейности на ЕЦБ в тази област, организирани в шест приоритетни области и подчинени на трите ни стратегически цели по отношение на климата.

Нашата програма във връзка с климата

Банков надзор

Като част от надзорната ни роля наше задължение е да се погрижим банките да управляват рисковете, включително произтичащите от изменението на климата. Затова в рамките на нашата програма във връзка с климата работим за включването на съображения, свързани с изменението на климата, в надзорната ни дейност.

Научете повече

Опазване на околната среда

Работим непрекъснато за това да намалим екологичния отпечатък на текущите ни институционални дейности.

Научете повече

Център за изменението на климата

Създадохме център за изменението на климата, който да формира и ръководи програмата ни във връзка с климата, събирайки усилията и знанията на различни структурни звена.

Прессъобщение

Подкаст на ЕЦБ: По-зелена финансова система: основни етапи в работата ни във връзка с изменението на климата

Какво показа нашият климатичен стрес тест? Как ще включим изменението на климата в паричната политика?

В подкаста на ЕЦБ водещата Кейти Рейнджър задава тези и други въпроси на члена на Изпълнителния съвет Франк Елдерсон.

Повече информация

Всички страници в този раздел