European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ и изменението на климата

Изменението на климата може окаже въздействие върху ценовата стабилност. Ето защо, в рамките на мандата си, ще дадем своя принос за справянето с този проблем.

Климатичните промени могат да засегнат ценовата стабилност посредством екстремни метеорологични явления и несигурност, свързана с прехода към нисковъглеродна икономика.

Ние в ЕЦБ се ангажираме да вземаме предвид въздействието от изменението на климата в нашата рамка на паричната политика.

Въпреки че правителствата и парламентите носят първостепенната отговорност за предприемането на действия във връзка с изменението на климата, ние ще дадем своя принос в рамките на мандата си.

Нашият план за действие по паричната политика във връзка с изменението на климата

В резултат от приключилия наскоро преглед на стратегията ни приехме план за действие с амбициозна пътна карта за различните начини, по които да отразяваме съображенията, свързани с изменението на климата, в нашата работа по паричната политика.

Прессъобщение

Кои са основните моменти в нашата пътна карта на паричната политика, свързана с климата?

Нашият план за действие очертава амбициозна пътна карта за отчитане на последиците от изменението на климата. Три основни цели направляват ангажимента ни да предприемем мерки по отношение на изменението на климата и да дадем своя принос.

Повече информация

Център за изменението на климата

Нашият център за изменението на климата определя и направлява действията ни в тази област, като обединява усилията ни във връзка с изменението на климата и устойчивите финанси. Той също така координира всички дейности, включени в нашата пътна карта за климата.

Прессъобщение

В центъра на вниманието

Пътната ни карта на паричната политика показва какво искаме да постигнем, но ние вече започнахме работа по изменението на климата в четири основни направления.

Икономически анализ

Служителите на ЕЦБ се грижат за това изменението на климата да намери отражение в макроикономическите модели, методите за прогнозиране и оценките на риска в ЕЦБ.

Повече информация

Банков надзор

Надзорните органи работят с банките по наблюдението на рисковете, произтичащи от изменението на климата. Целта им е да се уверят, че банките са в състояние да откриват и управляват тези рискове по подходящ начин.

Повече информация

Парична политика и инвестиционни портфейли

В рамките на програмите на ЕЦБ за закупуване на активи инвестирахме в зелени облигации, като се съобразихме с необходимостта да не допускаме изкривяване на пазарите.

Повече информация

Финансова стабилност

Специалисти в областта на финансовата стабилност измерват и подлагат на оценка рисковете, които изменението на климата поражда за финансовата система. Констатациите им стават достояние на широката общественост, участниците на пазара и създателите на политики.

Повече информация

Други инициативи

Зелена ЕЦБ

Ние полагаме непрестанни усилия да намалим екологичния отпечатък от дейността на ЕЦБ. Ако се интересувате какво сме постигнали досега, вижте страницата ни на тема защита на околната среда.

Часът на Земята

ЕЦБ участва в това събитие от 2012 г. насам. Като изключваме осветлението в главната ни сграда, се стремим да повишим осведомеността за изменението на климата.

Подкаст на ЕЦБ: Стрес тест, посветен на климата: време е за действие!

Какво показа първият посветен на климата стрес тест за цялата икономика? Какво означават резултатите за гражданите, фирмите и банките? В този епизод на подкаста на ЕЦБ нашата водеща Кейти Рейнджър обсъжда тези въпроси със заместник-председателя Луис де Гиндос и с ръководителката на нашия център за изменението на климата Ирене Хеемскерк.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

ЕЦБ си сътрудничи с други институции в областта на изменението на климата

Отговор на Евросистемата на обновената стратегия на Европейската комисия за устойчиво финансиране

ЕЦБ и националните централни банки на държавите, които са приели еврото, са готови да подкрепят работата на Европейската комисия по разработване на стратегия за устойчиво финансиране и подобряване на оповестяването на нефинансова информация. Ние установихме пет основни приоритета в отговор на публичните консултации, обявени от Комисията.

Прочетете нашия отговор

Мрежа за по-зелена финансова система (NGFS)

ЕЦБ е член на Мрежата за по-зелена финансова система – група на централни банки и финансови надзорни органи от пет континента, които търсят начини да подпомогнат гладък преход към нисковъглеродна икономика. През 2020 г. ЕЦБ стана част от изпълнителния орган на мрежата – Управителния комитет.

Посетете уебсайта на Мрежата за по-зелена финансова система

Всички страници в този раздел