Menu

Словения

1 EUR = 239,640 SIT (словенски толара)

Няма определен краен срок за обмяна на словенски толари за евробанкноти.

Банкнота от 10 словенски толара – лицева страна Банкнота от 10 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 10 словенски толара
Номинална стойност: 10 SIT
Изображение: Примош Трубар

Банкнота от 20 словенски толара – лицева страна Банкнота от 20 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 20 словенски толара
Номинална стойност: 20 SIT
Изображение: Янез Вайкард Валвазор

Банкнота от 50 словенски толара – лицева страна Банкнота от 50 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 50 словенски толара
Номинална стойност: 50 SIT
Изображение: Юрий Вега

Банкнота от 100 словенски толара – лицева страна Банкнота от 100 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 100 словенски толара
Номинална стойност: 100 SIT
Изображение: Рихард Якопич

Банкнота от 200 словенски толара – лицева страна Банкнота от 200 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 200 словенски толара
Номинална стойност: 200 SIT
Изображение: Якобус Галус

Банкнота от 500 словенски толара – лицева страна Банкнота от 500 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 500 словенски толара
Номинална стойност: 500 SIT
Изображение: Йоже Плечник

Банкнота от 1 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 1 000 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 1 000 словенски толара
Номинална стойност: 1 000 SIT
Изображение: Франце Прешерен

Банкнота от 5 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 5 000 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 5 000 словенски толара
Номинална стойност: 5 000 SIT
Изображение: Ивана Кобилца

Банкнота от 10 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 10 000 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 10 000 словенски толара
Номинална стойност: 10 000 SIT
Изображение: Иван Цанкар

Банкнота от 1 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 1 000 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 1 000 словенски толара
Номинална стойност: 1 000 SIT
Изображение: Франце Прешерен

Банкнота от 5 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 5 000 словенски толара – обратна страна
Банкнота от 5 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 5 000 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 5 000 словенски толара
Номинална стойност: 5 000 SIT
Изображение: Ивана Кобилца

Банкнота от 10 000 словенски толара – лицева страна Банкнота от 10 000 словенски толара – обратна страна

Банкнота от 10 000 словенски толара
Номинална стойност: 10 000 SIT
Изображение: Иван Цанкар