Menu

Slovenija

Zamenjava bankovcev slovenskega tolarja v eure časovno ni omejena.

1 € = 239,640 SIT (slovenskega tolarja)

10 Slovenian tolar banknote frontside 10 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 10 slovenskih tolarjev
Apoen: 10 SIT
Podoba: Primož Trubar

20 Slovenian tolar banknote frontside 20 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 20 slovenskih tolarjev
Apoen: 20 SIT
Podoba: Janez Vajkard Valvasor

50 Slovenian tolar banknote frontside 50 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 50 slovenskih tolarjev
Apoen: 50 SIT
Podoba: Jurij Vega

100 Slovenian tolar banknote frontside 100 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 100 slovenskih tolarjev
Apoen: 100 SIT
Podoba: Rihard Jakopič

200 Slovenian tolar banknote frontside 200 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 200 slovenskih tolarjev
Apoen: 200 SIT
Podoba: Jakob Petelin Gallus

500 Slovenian tolar banknote frontside 500 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 500 slovenskih tolarjev
Apoen: 500 SIT
Podoba: Jože Plečnik

1,000 Slovenian tolar banknote frontside 1,000 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 1.000 slovenskih tolarjev
Apoen: 1.000 SIT
Podoba: France Prešeren

5,000 Slovenian tolar banknote frontside 5,000 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 5.000 slovenskih tolarjev
Apoen: 5.000 SIT
Podoba: Ivana Kobilca

10,000 Slovenian tolar banknote frontside 10,000 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 10.000 slovenskih tolarjev
Apoen: 10.000 SIT
Podoba: Ivan Cankar

1,000 Slovenian tolar banknote frontside 1,000 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 1.000 slovenskih tolarjev
Apoen: 1.000 SIT
Slika: France Prešeren

5,000 Slovenian tolar banknote frontside 5,000 Slovenian tolar banknote backside
5,000 Slovenian tolar banknote frontside 5,000 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 5.000 slovenskih tolarjev
Apoen: 5.000 SIT
Slika: Ivana Kobilca

10,000 Slovenian tolar banknote frontside 10,000 Slovenian tolar banknote backside

Bankovec za 10.000 slovenskih tolarjev
Apoen: 10.000 SIT
Slika: Ivan Cankar