Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Devizni posli

Devizni posli

Eurosistem opravlja devizne posle v skladu s členoma 127 in 219 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ti posli so:

  • posegi na deviznem trgu;
  • posli, kot so prodaja obrestnih prihodkov od deviznih rezerv in t. i. komercialni posli.

Posegi na deviznem trgu

Enostranski ali usklajeni posegi

Ker formalni sporazumi in splošne usmeritve niso na voljo, Eurosistem po potrebi lahko sklene, da bo posredoval na deviznem trgu. Posreduje lahko samostojno (enostranski posegi) ali v sodelovanju z drugimi centralnimi bankami (usklajeni posegi).

Centralizirani ali decentralizirani posegi

Poseg lahko opravi neposredno ECB (centralizirano) ali pa ga v imenu ECB prek znanega posrednika opravijo nacionalne centralne banke (decentralizirano). Z vidika končnega namena ni pomembno, ali je poseg opravljen centralizirano ali decentralizirano.

Posegi v valutah držav članic EU zunaj euroobmočja ne smejo biti v nasprotju s poglavitnim ciljem ECB, ki je vzdrževanje stabilnosti cen. Eurosistem poseg opravi v tesnem sodelovanju s centralno banko dane države zunaj euroobmočja, zlasti kar se tiče financiranja posega.

Mehanizem deviznih tečajev ERM II

Izhodišča

Posegi na deviznem trgu lahko potekajo tudi v okviru mehanizma deviznih tečajev II (ERM II), ki je bil uveden na začetku tretje faze ekonomske in monetarne unije (EMU). Za pravno podlago ERM II sta ključna dva dokumenta: resolucija Evropskega sveta z dne 16. junija 1997 in sporazum med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav zunaj euroobmočja, z vsemi spremembami, z dne 1. septembra 1998.

Načela in postopki v mehanizmu ERM II

Udeleženci

Danska v ERM II sodeluje od 4. januarja 1999, potem ko je sodelovala že v prvotnem mehanizmu ERM. Bolgarija je v mehanizem vstopila 13. julija 2020.

Osrednji devizni tečaj do eura in obvezna interventna tečaja valut v ERM II

Valuta 1 EUR =
Danska krona (DKK) Tečaj na zgornji meji 7,62824
Osrednji tečaj 7,46038
Tečaj na spodnji meji 7,29252
Bolgarski lev (BGN) Tečaj na zgornji meji 2,24920
Osrednji tečaj 1,95583
Tečaj na spodnji meji 1,66246

Vloga Ekonomsko-finančnega sveta

Posege na deviznem trgu je mogoče opravljati tudi v okviru institucionalne tečajne ureditve med eurom in valutami držav zunaj EU (npr. ameriškim dolarjem ali japonskim jenom). V zvezi s temi valutami člen 219 Pogodbe opredeljuje dva možna institucionalna sistema:

  • Ekonomsko-finančni svet sklene formalni sporazum o sistemu deviznih tečajev za euro;
  • Ekonomsko-finančni svet oblikuje splošne smernice glede politike deviznega tečaja Eurosistema.

Doslej ni bil uporabljen še noben od teh dveh postopkov. V obeh primerih bi bila ECB udeležena bodisi s priporočilom Ekonomsko-finančnemu svetu ali v obliki posvetovanja z njim. Vsekakor noben od teh institucionalnih postopkov ne sme ovirati izpolnjevanja poglavitnega cilja, ki je vzdrževanje stabilnosti cen. Pri financiranju posegov ECB ni omejena le na devizne rezerve, ampak lahko uporabi tudi druga sredstva, na primer valutne zamenjave.

Vse strani v tem razdelku