Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Raziskave in publikacije

Oblikovanje politik podpiramo z ekonomskimi raziskavami

V ECB opravljamo ekonomske raziskave o širokem naboru tem. To pripomore k boljšemu oblikovanju politik in tako prispeva k blaginji vseh Evropejk in Evropejcev.

Ekonomski bilten

V Ekonomskem biltenu predstavljamo informacije, na katerih temeljijo sklepi ECB o denarni politiki. Objavimo ga osemkrat letno, in sicer dva tedna po vsaki seji o denarni politiki. Ponuja vpogled v gospodarstvo in gospodarske obete.

Najnovejši Ekonomski bilten

Raziskovalni bilten

Raziskovalni bilten vsebuje izbor najnovejših raziskav ekonomistov v ECB. Objavlja se mesečno in obravnava široko paleto tem s področja gospodarstva in financ.

Raziskovalni bilten

Letno poročilo

Letno poročilo opisuje naloge in dejavnosti ECB. Evropskemu parlamentu ga predstavi eden od članov Izvršilnega odbora ECB. V njem lahko na kratko pogledate, kaj se je v določenem letu dogajalo, ali pa se poglobite v glavne ekonomske podatke.

Letno poročilo ECB 2020

Pregled finančne stabilnosti

Pregled finančne stabilnosti analizira morebitna tveganja za finančno stabilnost v euroobmočju. Finančna stabilnost je za ECB bistvenega pomena, ker je ključen element za zagotavljanje vzdržne inflacije.

Pregled finančne stabilnosti

Delovni zvezki

V delovnih zvezkih predstavljamo ekonomske raziskave, ki so relevantne za naloge ECB. Objavljamo jih, da bi spodbudili razpravo.

Najnovejši delovni zvezki ECB

Naši raziskovalci

Raziskovalci v ECB izvajajo zahtevne analize v zvezi z najrazličnejšimi temami, ki so relevantne za ECB. Njihovo delo je osnova za odločitve ECB na vseh področjih politik. Tu lahko izveste več o tem, kdo so in kaj raziskujejo.

Naši raziskovalci
KONFERENCE IN SEMINARJI
Tu boste našli informacije o prihodnjih konferencah in seminarjih ECB ter o tem, kako se jih lahko udeležite.
SODELOVANJE IN MREŽENJE Z ECB

Priložnosti za raziskovalce

Pridružite se ECB

Če vas zanima delo raziskovalca v ECB, nudimo zanimive priložnosti za ekonomiste raziskovalce, pripravništva za študente ter štipendije za mlade in tudi za izkušene raziskovalce.

Štipendije in druge ponudbe

Mreženje z ECB

ECB preko več mrež vodi in usklajuje raziskave, da bi pridobila spoznanja, ki ji pomagajo pri oblikovanju politik.

Raziskovalne mreže
IŠČETE PREPROSTO RAZLAGO? POGLEJTE SI POJASNJEVALNI ČLANEK
VEČ
Zakaj ECB izvaja raziskave?

Vse strani v tem razdelku