Menu

Javni register dokumentov

Javni register dokumentov vsebuje dokumente, ki jih je ECB že objavila, kot so denimo izbrani zgodovinski dokumenti v zvezi s predhodniki ECB (npr. Odbor guvernerjev), in dokumente, ki so bili objavljeni na podlagi zahtev javnosti za dostop do dokumentov.


Evropska centralna banka

Odbor guvernerjev

Evropski monetarni inštitut