Menu

Verejný register dokumentov

Verejný register dokumentov obsahuje zverejnené dokumenty ECB (okrem iného vybrané archívne dokumenty týkajúce sa predchodcov ECB ako napr. Výboru guvernérov) a dokumenty sprístupnené na základe verejných žiadostí o prístup k dokumentom.


Európska centrálna banka

Výbor guvernérov

Európsky menový inštitút