Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Digitálne euro by predstavovalo digitálnu formu hotovosti, vydávanú centrálnou bankou a dostupnú všetkým v celej eurozóne.

Možnosť zavedenia digitálneho eura posudzujeme spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny. Išlo by o digitálnu menu centrálnej banky, ktorá by bola elektronickým ekvivalentom hotovosti. Zároveň by bola doplnkom bankoviek a mincí a pre ľudí by znamenala ďalšiu možnosť platby.

Digitálne euro

Peniaze centrálnej banky v digitálnej forme, ktoré možno použiť na elektronické platby v obchodoch, online a medzi súkromnými osobami.

Základné informácie

Čo by predstavovalo digitálne euro?

Digitálne euro by bolo elektronickým platobným prostriedkom, ktorý by bol bezplatne dostupný pre všetkých. Rovnako ako dnes hotovosť by sa dalo používať všade v eurozóne, pričom by zaručovalo bezpečnosť a súkromie. Vo svete charakterizovanom čoraz väčšou mierou digitalizácie by bolo digitálne euro pre našu jednotnú menu ďalším krokom vpred.

O čo by presne išlo?
Prečo digitálne euro potrebujeme?

Vďaka digitálnemu euru by sa dali verejné peniaze používať na digitálne platby, čo by nám všetkým zjednodušilo život. Digitálne euro by bolo možné bezplatne používať kedykoľvek a kdekoľvek. Prispelo by k posilneniu menovej suverenity eurozóny a podnietilo konkurenciu v európskom platobnom sektore.

Prečo ho potrebujeme?
Ako by digitálne euro fungovalo?

Digitálne euro by bolo uložené v elektronickej peňaženke zriadenej vo vašej banke alebo u verejného sprostredkovateľa. To by vám umožnilo realizovať všetky vaše obvyklé elektronické platby – v miestnom obchode, online alebo priateľovi – prostredníctvom telefónu alebo kartou, online aj offline.

Ako by to fungovalo?
V akej fáze sa nachádzame v súčasnosti?

Prípravná fáza, ktorá sa začína v novembri 2023, sa bude zameriavať na ďalšie prípravy na vývoj digitálneho eura. Vychádza zo zistení výskumnej fázy.

Ďalšie kroky

Najčastejšie otázky

V čom by mi pomohlo digitálne euro? V čom by sa digitálne euro líšilo od stablecoinov a kryptoaktív? Nahradilo by digitálne euro hotovosť? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky.

V akom štádiu je digitálne euro

Táto správa prezentuje výsledky činnosti Eurosystému počas výskumnej fázy projektu digitálneho eura, ktorá prebiehala od októbra 2021 do októbra 2023.

Podrobnejšie informácie

Spolupráca so zainteresovanými stranami

Rozsiahla spolupráca s účastníkmi trhu a zákonodarcami zabezpečí, aby digitálne euro spĺňalo potreby používateľov. Spúšťame preto súbor iniciatív s cieľom nadviazať spoluprácu s čo najväčším počtom zainteresovaných strán.

Riadenie a zainteresované strany
Dokumentácia z výskumnej fázy

V rámci výskumnej fázy projektu digitálneho eura bola vypracovaná rozsiahla dokumentácia a podrobná analýza vykonaných prác. Na vyhradenej stránke sa môžete dozvedieť viac o témach, ktoré vás zaujímajú.

Podrobnejšie informácie

Digitálne euro vo vzťahu k...

... kryptoaktívam

Vzhľadom na to, že digitálne euro by bolo kryté centrálnou bankou, nebolo by kryptoaktívom. Centrálne banky majú úlohu zachovávať hodnotu peňazí bez ohľadu na to, či sú vo fyzickej alebo digitálnej podobe. Kryptoaktíva nie sú kryté ani spravované žiadnou centrálnou inštitúciou a neexistuje žiadna záruka, že si ich kedykoľvek v prípade potreby dokážete vymeniť za hotovosť.

Aký je rozdiel?

... investíciám

Digitálne euro by sa malo používať najmä ako platobný prostriedok, a nie ako nástroj finančných investícií. Túto otázku dôkladne skúmame, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom pre finančný sektor. Digitálne euro by malo byť verejným statkom, ktorý by bol prínosom pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Digitálne euro a vývoj finančného systému

... celoeurópskym platbám

Spôsob, akým platíme, v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami a centrálne banky v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu. Platobný styk v Európe sa musí opierať o konkurenčný a inovatívny trh, ktorý dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľov a zároveň zachovávať európsku suverenitu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sme vypracovali komplexnú stratégiu platieb v digitálnom veku.

Naša stratégia v oblasti retailových platieb

Podcast ECB

Digitálne euro: čo, prečo a kedy? (1. a 2. časť)

Potrebujeme digitálne euro? Prečo? Ako by mohlo vyzerať? A ako by sa líšilo od iných platobných prostriedkov? Naša moderátka Katie Ranger o týchto otázkach diskutuje s našou odborníčkou na digitálne euro Evelien Witloxovou.

Vypočujte si podcasty

Digitálne euro demystifikované

Pripravujeme sa na možnosť vydania digitálneho eura. Napriek tomu, že žiadne rozhodnutie ešte nepadlo, vyvoláva to značný záujem, ale i mylné predstavy. Moderátorka podcastu ECB Stefania Secolová spolu s vedúcou projektu digitálneho eura Evelien Witloxovou niektoré z nich vyvracajú.

Vypočujte si podcast

Všetky stránky v tejto sekcii