Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Digitale euro

Een digitale euro zou een digitale vorm van contant geld zijn die door de centrale bank wordt uitgegeven en die voor iedereen in het eurogebied beschikbaar is.

Samen met de nationale centrale banken van het eurogebied bekijken we de mogelijke uitgifte van een digitale euro. Dit zou digitaal centralebankgeld zijn, een elektronische vorm van contant geld. Het zou een aanvulling vormen op bankbiljetten en munten en Europeanen een extra betaalmiddel geven.

Digitale euro

Centralebankgeld in digitale vorm, voor alle elektronische betalingen in winkels, online of van persoon tot persoon.

Wat u moet weten

Wat is een digitale euro?

Een digitale euro zou een elektronisch betaalmiddel zijn dat voor iedereen gratis beschikbaar is. Het zou net als contant geld nu, overal in het eurogebied beschikbaar, veilig en privé zijn. In onze steeds digitaler wordende samenleving is een digitale euro de volgende stap voor onze gemeenschappelijke munt.

Maar wat is nou een digitale euro?
Waarom hebben we een digitale euro nodig?

Momenteel bestaat er geen Europees alternatief voor digitale betalingen voor het hele eurogebied: 13 van de 20 eurolanden zijn afhankelijk van internationale kaartsystemen voor dit soort betalingen. Als Europees elektronisch betaalmiddel zou een digitale euro in alle landen van het eurogebied beschikbaar zijn en geaccepteerd worden.

Waarom hebben we een digitale euro nodig?
Hoe werkt een digitale euro?

Een digitale euro kan worden opgeslagen in een elektronische portemonnee bij uw bank of bij een publieke aanbieder. U zou er al uw gebruikelijke elektronische betalingen – bij de winkel om de hoek, online en met familie en vrienden – mee kunnen doen met uw telefoon of kaart, zowel online als offline.

Hoe werkt het?
Hoe ver staan we nu?

In de voorbereidingsfase, die in november 2023 is begonnen, bereiden we ons verder voor op een mogelijke ontwikkeling van een digitale euro. Daarbij bouwen we voort op de bevindingen van onze onderzoeksfase.

Volgende stappen

Veelgestelde vragen

Wat kan ik met een digitale euro? Waarin verschilt een digitale euro van een stablecoin of crypto? Is de privacy van de gebruikers bij een digitale euro gegarandeerd? Komt een digitale euro in de plaats van contant geld? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Voortgang digitale euro

Lees meer over de voortgang die is geboekt tijdens het eerste deel van de voorbereidingsfase van het project voor een digitale euro, die in november 2023 van start ging.

Samenwerking met belanghebbenden

Uitgebreide samenwerking met marktdeelnemers en wetgevers zal ervoor zorgen dat een digitale euro tegemoetkomt aan de behoeften van de gebruikers. Daarom starten we een reeks initiatieven om zo veel mogelijk belanghebbenden erbij te betrekken.

Betrokkenheid van belanghebbenden
Documenten en onderzoek

Het project voor een digitale euro kent uitgebreide documentatie en gedetailleerde analyses van de huidige werkzaamheden. Bekijk onze speciale pagina met documentatie en onderzoeken om meer te weten te komen over onderwerpen die u interesseren.

Uitgebreide informatie

Een digitale euro en ...

… privacy

Met een digitale euro bieden we mensen en bedrijven in het eurogebied een betaaloplossing die aan de hoogste privacynormen beantwoordt. Uit de betalingsgegevens zouden de ECB en het Eurosysteem niet kunnen afleiden wie u bent of wat u koopt.

Lees meer over de digitale euro en privacy

... crypto's

Een digitale euro zou door een centrale bank worden gedekt en dus geen crypto zijn. Centrale banken hebben de taak om de waarde van geld te handhaven, of het nu fysiek of digitaal is. Crypto’s worden niet gedekt of beheerd door een centrale instelling. U hebt geen garantie dat u ze kan omwisselen voor geld op het moment dat u dat wil.

Wat is het verschil?

... beleggingen

Een digitale euro zou worden ontworpen als een betaalmiddel en niet als belegging. We onderzoeken dit aspect zorgvuldig om negatieve gevolgen voor de financiële sector te voorkomen. De digitale euro moet een publiek goed zijn dat de economie en de samenleving als geheel ten goede komt.

Digitale euro: vrees van banken om deposito’s te verliezen onterecht

... Europese betalingen

We hebben een uitgebreide strategie voor het betalingsverkeer in het digitale tijdperk geformuleerd. We streven ernaar dat het Europese betalingsverkeer ondersteund wordt door een concurrerende, innovatieve markt, waar aan de vraag van de consument kan worden voldaan terwijl de Europese soevereiniteit behouden blijft.

Onze strategie voor retailbetalingen

ECB-podcast

Een digitale euro: wat, waarom en wanneer (deel 1 en 2)

Hebben we een digitale euro nodig? Zo ja, waarom? Hoe zou een digitale euro eruit kunnen zien? En hoe verschilt deze van andere betaalmiddelen? Gastvrouw Katie Ranger legt deze vragen voor aan onze deskundige voor de digitale euro, Evelien Witlox.

Luister naar de podcasts

De digitale euro, maar dan duidelijk

We bereiden ons voor op de mogelijke uitgifte van een digitale euro. Dat wekt veel belangstelling, en ook een hoop misvattingen, hoewel er nog helemaal geen besluit is genomen. Onze gastvrouw Stefania Secola en de projectleider digitale euro, Evelien Witlox, ontkrachten enkele mythes.

Luister naar de podcast

Pas op voor fraude en oplichting

Mensen wordt kennelijk via websites en e-mails gevraagd te beleggen in digitale euro’s. Het gaat hier om oplichting. Wij vragen mensen nooit om ergens in te beleggen en ook niet om geld of persoonlijke informatie. Denkt u slachtoffer te zijn? Neem dan meteen contact op met de lokale politie.

Alle pagina's in dit deel