Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Afbeeldingen en reproductieregels

Afbeeldingen van eurobankbiljetten gebruiken

Het staat u vrij afbeeldingen van eurobankbiljetten te gebruiken zonder voorafgaande toestemming, mits u voldoet aan de regels van de ECB over de reproductie van bankbiljetten (zie met name artikel 2 van Besluit ECB/2013/10). 

Deze regels moeten ervoor zorgen dat het publiek reproducties niet met echte bankbiljetten verwart. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de eurobankbiljetten een betrouwbaar en veilig betaalmiddel blijven.

Gebruiksvoorwaarden

Indien u afbeeldingen van eurobankbiljetten wilt gebruiken, moet u zich houden aan de reproductieregels die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2013/10. Met reproductie bedoelen we elke fysieke of digitale weergave van een volledig eurobankbiljet, van een deel daarvan of van delen van de onderscheiden ontwerpelementen. Reproducties die voldoen aan de criteria van artikel 2 van Besluit ECB/2013/10 worden als rechtmatig beschouwd, aangezien er geen risico bestaat dat het publiek ze zou kunnen verwarren met echte eurobankbiljetten.

Zie Besluit ECB/2013/10 voor een volledige beschrijving van de relevante criteria. De criteria worden hieronder kort toegelicht.

Toelichting op de criteria voor fysieke reproducties

1.
Als u beide zijden van een eurobankbiljet wilt reproduceren, mag de reproductie niet dezelfde afmetingen hebben als het echte bankbiljet. Zowel de lengte als de breedte van de reproductie moet minstens 200% of mag hoogstens 50% van het bankbiljet in kwestie bedragen.
2.
Ook als u één zijde van een eurobankbiljet wilt reproduceren, mag de reproductie niet dezelfde afmetingen hebben als het echte bankbiljet. Zowel de lengte als de breedte van de reproductie moet minstens 125% of mag hoogstens 75% van het bankbiljet in kwestie bedragen.
3.
Als u een deel van de voor- of achterzijde van een eurobankbiljet wilt reproduceren, moet de reproductie kleiner zijn dan 33% van de voor- of achterzijde van het echte bankbiljet.
4.
Onderscheiden ontwerpelementen mogen fysiek worden gereproduceerd, mits ze niet worden afgebeeld op een achtergrond die lijkt op een bankbiljet.
5.
U mag eurobankbiljetten fysiek reproduceren, mits deze worden gemaakt van een materiaal dat duidelijk verschilt van het materiaal dat wordt gebruikt voor echte bankbiljetten.

Toelichting op de criteria voor digitale reproducties

1.
Het woord ‘specimen’ moet in duidelijke en vetgedrukte letters (in het lettertype Arial) diagonaal over de reproductie worden geplaatst, in contrast met de hoofdkleur van het betreffende eurobankbiljet.
2.
De lengte van het woord ‘specimen’ moet minstens 75% van de lengte van de reproductie bedragen, terwijl de hoogte minstens 15% van de breedte van de reproductie moet bedragen.
3.
De resolutie van de elektronische reproductie mag niet hoger zijn dan 72 dpi bij 100% van de oorspronkelijke afmeting.
4.
Onderscheiden ontwerpelementen mogen digitaal worden gereproduceerd, mits ze niet worden afgebeeld op een achtergrond die lijkt op een bankbiljet.Reproducties die niet aan de regels voldoen, worden als onrechtmatig beschouwd. Wie een bankbiljet reproduceert, is er persoonlijk verantwoordelijk voor dat de reproductie voldoet aan de criteria van Besluit ECB/2013/10.

Zie de hieronder vermelde documenten voor meer informatie.

Illegaal gebruik van digitale afbeeldingen van bankbiljetten voorkomen

Het Eurosysteem heeft als opdracht de integriteit van de eurobankbiljetten te waarborgen en de bankbiljettentechnologie steeds verder te verbeteren. Eurobankbiljetten worden gedrukt met behulp van geavanceerde druktechnieken en dankzij een hele reeks opvallende echtheidskenmerken kunnen vervalsingen gemakkelijk worden herkend.

De Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – een internationale groep van meer dan dertig centrale banken – heeft een systeem ontwikkeld om vervalsing tegen te gaan en te voorkomen dat pc’s, digitale beeldvormingsapparatuur en software worden gebruikt voor het maken van valse bankbiljetten.

Hard- en softwareproducenten hebben deze technologie inmiddels op vrijwillige basis ingevoerd. Het systeem houdt in dat pc’s en digitale beeldvormingstools geen afbeeldingen van een beschermd bankbiljet kunnen maken of reproduceren. Met andere woorden, een afdruk- of scanapparaat of een digitale beeldvormingstool waarin dit systeem is verwerkt, voorkomt automatisch dat afbeeldingen van bankbiljetten worden gekopieerd of gedrukt.

Met deze technologie kan het gebruik van een pc of digitale beeldvormingstools niet worden gevolgd. Meer informatie over de CBCDG en over de regels voor het gebruik van afbeeldingen van bankbiljetten in andere landen is te vinden op de website van de CBCDG.

Download afbeeldingen van bankbiljetten

U kunt gratis afbeeldingen van eurobankbiljetten in lage resolutie (72 dpi) downloaden.

Afbeeldingen van eurobankbiljetten

Om afbeeldingen in hoge resolutie aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, waarin u uw professionele en legitieme belangstelling voor het gebruik van de afbeeldingen uiteenzet.

Vermeld ook de volgende informatie:
  • Naam en contactgegevens
  • Informatie over uw bedrijfsactiviteiten
  • Webadres van uw onderneming
  • Meer informatie over het voorgenomen gebruik van de afbeelding(en)

Vervolgens moet u een geheimhoudingsverklaring invullen en deze na ondertekening door een gemachtigde vertegenwoordiger van uw bedrijf bij ons inleveren. Tenzij u specifiek iets anders aangeeft, leveren wij een set afbeeldingen van alle beschikbare denominaties van de Europa-serie (in 300 dpi-resolutie en TIFF-formaat, gemarkeerd als ‘specimen’).

Reproductieregels voor euromunten

Er mogen alleen medailles en penningen worden geproduceerd die niet met echte euromunten kunnen worden verward. Dat is omdat metalen voorwerpen met de woorden ‘euro’ of ‘eurocent’, of waarvan het ontwerp vergelijkbaar is met een euromunt, gemakkelijk kunnen worden verward met munten die wettig betaalmiddel zijn.

Voor informatie over de reproductieregels voor euromunten kunt u terecht op de website van de Europese Commissie of contact opnemen met één van de bevoegde nationale autoriteiten van de afzonderlijke eurolanden.

Zie de onderstaande verordeningen voor meer informatie.


Meer weten?

Meer informatie over dit thema is te vinden in de 

Veelgestelde vragen over reproductieregels voor eurobankbiljetten

Alle pagina's in dit deel