Eurų banknotų atvaizdų naudojimas

Eurų banknotų atvaizdų naudojimui mūsų išankstinio sutikimo nereikia, jeigu atvaizdai atitinka ECB taisyklių reikalavimus (žr. Sprendimo ECB/2013/10 2 straipsnį). Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad atvaizdų nebūtų galima supainioti su tikrais banknotais, o tai svarbu norint išlaikyti pasitikėjimą bendrąja valiuta.

Parsisiųsti banknotų atvaizdų

Image of euro banknotes

Galite parsisiųsti mažos skiriamosios gebos (72 dpi) pirmosios serijos ir serijos „Europa“ eurų banknotų atvaizdų suspaustas rinkmenas.

Skaitmeninių banknotų atvaizdų naudojimo užkardymas

Banknotų padirbinėjimui vis dažniau naudojama skaitmeninė vaizdavimo aparatinė ir programinė įranga. Reaguodama į šią grėsmę, Centrinių bankų pinigų padirbinėjimo prevencijos grupė (daugiau nei 30 centrinių bankų grupė, sukurta G10 šalių centrinių bankų valdytojams pareikalavus) sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. Counterfeit Deterrence System, CDS), neleidžiančią užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų. Šią sistemą savanoriškai įdiegė aparatinės ir programinės įrangos gamintojai.

Didelės skiriamosios gebos banknotų atvaizdų atkūrimas

Jei norite atkurti kuriuos nors didelės skiriamosios gebos eurų banknotų atvaizdus ir turite teisėtą profesinį interesą tai daryti, rašykite el. pašto adresu info@ecb.europa.eu, nurodydami, kam jums reikalingi atvaizdai ir:

  • savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;
  • verslo veiklos duomenis;
  • savo įmonės interneto svetainės adresą;
  • informaciją apie numatomą atvaizdo (-ų) panaudojimą.

Gavę jūsų el. laišką, paprašysime užpildyti ir pateikti konfidencialumo deklaraciją, pasirašytą jūsų įmonės įgaliotojo atstovo. Jei nenurodysite, kokių konkrečiai atvaizdų jums reikia, pateiksime naujausio į apyvartą išleisto ar viešai pristatyto serijos „Europa“ eurų banknoto atvaizdų (300 dpi; TIFF formatu, pažymėtų žodžiu „SPECIMEN“ („Pavyzdys“)). Šie atvaizdai nesuaktyvina minėtos banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemos. Gavę tinkamai užpildytą ir pasirašytą konfidencialumo deklaraciją, prašymą stengsimės patenkinti per penkias darbo dienas.