Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ES plėtra ir euro valiuta

2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojo dešimt šalių – Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija. 2007 m. sausio 1 d. ES narėmis tapo Bulgarija ir Rumunija, o 2013 m. liepos 1 d. – Kroatija.

Prisijungimas prie euro zonos

Eurui įsivesti šalys turi tenkinti toliau nurodytus ekonominius kriterijus: didelis kainų stabilumas, patikima fiskalinė padėtis, stabilus valiutos kursas ir konverguotos ilgalaikės palūkanų normos.

Pranešimai apie konvergenciją

Europos Centrinis Bankas dalyvauja priimant sprendimus dėl būsimų euro zonos narių rengdamas pranešimus apie konvergenciją, kuriuose nagrinėjama, ar atitinkamos šalys tenkina euro įvedimui būtinus kriterijus.

Dalyvavimas sprendimus priimančių organų veikloje

Euro zonai nepriklausančių ES šalių centrinių bankų valdytojai yra ECB bendrosios tarybos nariai, o Valdančiosios tarybos – aukščiausio sprendimus priimančio organo – nariais jie taps tik kai jų šalys įsives eurą. Valstybių narių centrinių bankų ekspertai yra Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) komitetų nariai.

Dažnai užduodami klausimai apie ES plėtrą bei ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS)

Visi šios dalies puslapiai