Menu

Slovėnija (nuo 2007 m. sausio 1 d.)

Grynųjų pinigų keitimo etapai

Banka Slovenije

2006 m. liepos 11 d. Europos Sąjungos Taryba patenkino Slovėnijos prašymą prisijungti prie euro zonos 2007 m. Slovėnija pirmoji iš dešimties 2004 m. gegužės 1 d. į ES įstojusių valstybių įsivedė eurą.

2007 m. sausio 1 d. eurai tapo teisėta atsiskaitymo priemone Slovėnijoje ir pakeitė Slovėnijos tolarą (SIT) neatšaukiamu 1 € = 239,640 SIT keitimo kursu. Slovėnijoje eurų banknotai ir monetos turėjo būti lengvai prieinami jau iki tos dienos. Šiai paklausai patenkinti nuo 2006 m. rugsėjo 25 d. bankai gavo 250 mln. eurų monetų, kurių bendra vertė sudarė 84 mln. eurų, o nuo 2006 m. spalio 29 d. – 41,5 mln. eurų banknotų, kurių bendra vertė sudarė 772 mln. eurų. Dalis šių grynųjų pinigų teko mažmenininkams ir kitoms įmonėms. Be to, 2006 m. gruodžio 1 d. Banka Slovenije per komercinius bankus pradėjo pardavinėti eurų monetų komplektus profesionaliems grynųjų pinigų tvarkytojams, o gruodžio 15 d. – visuomenei. Išankstinis eurų banknotų ir monetų pateikimas buvo išsamiai apibūdintas ECB Gairėse ECB/2006/9.

Grynųjų pinigų keitimas į eurus vyko sklandžiai ir greitai: prieš pasibaigiant pirmai dienai, grynieji pinigai buvo pakeisti visuose viešose vietose esančiuose bankomatuose ir prekybos vietose esančiuose terminaluose, o apyvartoje esančių eurų banknotų vertė buvo didesnė negu tolarų banknotų. Per dvi savaites nuo eurų banknotų ir monetų įvedimo grynųjų pinigų keitimas Slovėnijoje buvo pabaigtas sėkmingai, kaip ir planuota.

Nuo 2007 m. sausio 15 d. Slovėnijoje galima atsiskaityti tik eurų banknotais ir monetomis. Slovėnijos tolarus neribotą laiką galima keisti Banka Slovenije. Tolarų monetas Banka Slovenije bus galima išsikeisti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Keitimui tinkami Slovėnijos tolarų banknotai

Pagrindinės pinigų keitimo datos trumpai

2006 m. gruodžio 1 d.
Eurų monetų komplektų profesionaliems grynųjų pinigų tvarkytojams pardavimas
2006 m. gruodžio 15 d.
Eurų monetų komplektų pradedantiesiems pardavimas visuomenei
2007 m. sausio 1 d.
Sąskaitų konvertavimas ir eurų banknotų ir monetų įvedimas
2007 m. sausio 14 d.
Paskutinė diena, kurią Slovėnijos tolaro banknotai ir monetos buvo teisėta mokėjimo priemonė
iki 2007 m. kovo 1 d.
Kredito įstaigos nemokamai keičia Slovėnijos tolarų banknotus ir monetas
2016 m. gruodžio 31 d.
Data, iki kurios Banka Slovenije keičia Slovėnijos tolaro monetas
Neterminuotai
Data, iki kurios Banka Slovenije keičia Slovėnijos tolaro banknotus