European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Su klimatu susijusios rizikos valdymas

Tam, kad kainos būtų stabilios, o bankai – saugūs, mes vertiname, valdome ir stebime su klimatu susijusią riziką.

Kodėl su klimatu susijusi rizika yra svarbi ECB?

Klimato kaita turi įtakos tam, kaip veikia mūsų ekonomika

Tai vyksta dėl dviejų rūšių rizikos:

  • su besikeičiančiu klimatu susijusios fizinės rizikos, įskaitant dažnesnius ar ekstremalesnius gamtos reiškinius, pavyzdžiui, potvynius, sausras ir audras;
  • rizikos, kylančios dėl perėjimo prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos.

Šių rūšių rizika daro poveikį tokiems makroekonominiams rodikliams kaip infliacija, ekonomikos augimas, finansinis stabilumas ir pinigų politikos poveikio perdavimas. Be to, ji turi įtakos turto, įtraukto į Eurosistemos balansą, vertei ir rizikos pobūdžiui.

Su klimato kaita susiję klausimai yra svarbūs mūsų, kaip centrinio banko ir priežiūros institucijos, veiklai

Turime atsižvelgti į klimato kaitos įtaką darbui, kurį atliekame siekdami išlaikyti kainų ir finansinį stabilumą. Tai reiškia, kad su klimato kaita susijusius aspektus turime įtraukti į:

  • analizę ir sprendimų priėmimo procesą;

  • makroekonominius modelius, prognozes ir scenarijus;

  • finansinio stabilumo vertinimą;

  • pinigų politikos analizę ir poveikio perdavimą;

  • rizikos valdymo sistemą.

Šios rizikos matavimas ir stebėsena mums taip pat yra svarbūs siekiant apsaugoti euro zonos bankų sektoriaus ir visos finansų sistemos saugumą bei patikimumą. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad bankai galėtų tinkamai nustatyti ir valdyti riziką, įskaitant ir susijusią su klimato kaita, ir atskleisti informaciją apie ją.

Be to, su klimatu susijusią riziką turime valdyti ir savo nuosavų lėšų portfeliuose.

Ką ECB daro su klimatu susijusiai rizikai valdyti?

Koreguojame pinigų politikos operacijas

Geriname savo rizikos vertinimo pajėgumus; tai apima su klimato rizika susijusių Eurosistemos balanso pozicijų valdymą ir vertinimą, kiek mūsų naudojamuose kredito reitinguose yra atsižvelgiama į klimato kaitą. Taip pat, kai aktualu, į klimato kaitos įtaką atsižvelgiame ir mūsų pinigų politikos įgyvendinimo sąrangoje. Tai apima mūsų vykdomus turto pirkimus ir įkaito sistemą.

Pranešimas spaudai

Atliekame su klimatu susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir vertiname su klimatu susijusią finansinę riziką

Vykdome Eurosistemos balanso, mūsų prižiūrimų bankų ir visos ekonomikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tai padeda mums ir kitiems subjektams suprasti ir valdyti patiriamą ne tik su klimatu susijusią, bet ir kitą atitinkamą sisteminę riziką finansų sistemai. Dėl to esame pajėgūs priimti geriau pagrįstus sprendimus.

Tobuliname modelius ir geriname duomenų kokybę

Tobuliname modelius, kad galėtume įvertinti klimato kaitos poveikį mūsų ekonomikai. Be to, prisidedame prie europinių ir tarptautinių pastangų gerinti su klimatu susijusių duomenų kokybę ir prieinamumą, be kita ko, patys rinkdami duomenis ir rengdami rodiklius.

Užtikriname, kad bankai valdytų su klimatu susijusią riziką

Mes, kaip bankų priežiūros institucija, užtikriname, kad bankai, nustatydami, vertindami ir valdydami klimato ir aplinkos riziką, laikytųsi saugaus ir rizikos ribojimu pagrįsto požiūrio ir kad skaidriai atskleistų informaciją apie riziką, su kuria susiduria.

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinoti daugiau

Mūsų veiksmai klimato srityje

Mūsų klimato srities veiksmų darbotvarkėje išsamiai apžvelgiamas visas ECB šioje srityje atliekamas darbas, suskirstytas į šešias prioritetines sritis ir orientuotas į mūsų trijų strateginių klimato srities tikslų įgyvendinimą.

ECB klimato srities veiksmų darbotvarkė

Visi šios dalies puslapiai