Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Su klimatu susijusios rizikos valdymas

Tam, kad kainos būtų stabilios, o bankai – saugūs, mes vertiname, valdome ir stebime su klimatu susijusią riziką. Be to, nagrinėjame sąveiką tarp gamtos, mūsų ekonomikos ir euro zonos bankų.

Kodėl su klimato kaita ir gamta susijusi rizika yra svarbi ECB?

Klimato kaita, gamtos nykimas ir prastėjanti jos būklė keičia mūsų ekonomiką

Tai vyksta dėl dviejų rūšių rizikos:

  • su besikeičiančiu klimatu susijusios fizinės rizikos, įskaitant dažnesnius ar ekstremalesnius gamtos reiškinius, pavyzdžiui, potvynius, sausras ir audras, ir ekosistemų nykimą, kurį sukelia mažėjantis vabzdžių apdulkintojų skaičius ir miškų naikinimas;
  • perėjimo rizikos, kuri kyla dėl perėjimo prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos arba dėl reguliavimo, kuriuo apribojamas gamtos išteklių naudojimas, pakeitimų.

Su klimato kaita susijusi rizika daro poveikį tokiems makroekonominiams rodikliams kaip infliacija, ekonomikos augimas, finansinis stabilumas ir pinigų politikos perdavimas. Be to, ji turi įtakos turto, įtraukto į Eurosistemos balansą, vertei ir rizikos pobūdžiui.

Tikėtina, kad dėl mažėjančios biologinės įvairovės ir blogėjančios natūralių ekosistemų būklės padidės su klimato kaita susijusi rizika. Turime geriau suprasti šią riziką ir jos poveikį ekonomikai apskritai ir finansiniam stabilumui. 

Su klimato kaita susiję klausimai yra svarbūs mūsų, kaip centrinio banko ir priežiūros institucijos, veiklai.

Turime atsižvelgti į klimato kaitos poveikį darbui, kurį atliekame siekdami išlaikyti kainų ir finansinį stabilumą. Tai reiškia, kad su klimato kaita susijusius aspektus turime įtraukti į:

  • analizę ir sprendimų priėmimo procesą;
  • makroekonominius modelius, prognozes ir scenarijus;
  • finansinio stabilumo vertinimą;
  • pinigų politikos analizę ir poveikio perdavimą;
  • rizikos valdymo sistemą.

Šios rizikos matavimas ir stebėsena mums taip pat yra svarbūs siekiant apsaugoti euro zonos bankų sektoriaus ir visos finansų sistemos saugumą bei patikimumą. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad bankai galėtų tinkamai nustatyti ir valdyti riziką, įskaitant ir susijusią su klimato kaita, ir atskleisti informaciją apie ją.

Be to, su klimatu susijusią riziką turime valdyti ir savo nuosavų lėšų portfeliuose.

Klimatas ir gamta yra trapusavyje susiję – klimato kaita kelia papildomą grėsmę mūsų ekosistemoms, o dėl prastėjančios gamtos būklės spartėja klimato kaita. Kaip centrinis bankas ir bankų priežiūros institucija, mes taip pat turime ir toliau tirti sąsajas tarp klimato, gamtos, mūsų ekonomikos ir euro zonos bankų.

Ką ECB daro su klimatu susijusiai rizikai valdyti?

Koreguojame pinigų politikos operacijas

Geriname savo rizikos vertinimo pajėgumus; tai apima su klimato rizika susijusių Eurosistemos balanso pozicijų valdymą ir vertinimą, kiek mūsų naudojami kredito reitingai atspindi su klimato kaita susijusius aspektus. Kai tai tikslinga, į klimato kaitos poveikį atsižvelgiame mūsų pinigų politikos įgyvendinimo strategijoje, kuri apima turto pirkimus ir įkaito valdymo sistemą.

Pranešimas spaudai

Atliekame su klimatu susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir vertiname su klimatu susijusią finansinę riziką

Vykdome Eurosistemos balanso, mūsų prižiūrimų bankų ir platesnio masto ekonomikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tai padeda mums ir kitiems subjektams suprasti ir valdyti ne tik su klimato kaita susijusią, bet ir atitinkamą sisteminę riziką finansų sistemai. Dėl to esame pajėgūs priimti geriau pagrįstus sprendimus. Be to, nagrinėjame, kaip ekonomika ir finansinė sistema priklauso nuo gamtos.

Tobuliname modelius ir geriname duomenų kokybę

Kad pagerintume su klimato kaita susijusių duomenų kokybę ir prieinamumą, paskelbėme su klimato kaita susijusių rodiklių rinkinį. Be to, nuolatos tobuliname modelius, kad galėtume įvertinti klimato kaitos bei gamtos nykimo bei prastėjančios jos būklės poveikį mūsų ekonomikai.

Su klimato kaita susiję rodikliai

Užtikriname, kad bankai valdytų su klimatu susijusią riziką

Mes, kaip bankų priežiūros institucija, užtikriname, kad bankai, nustatydami, vertindami ir valdydami klimato ir aplinkos riziką, laikytųsi saugaus ir rizikos ribojimu pagrįsto požiūrio, o atskleisdami informaciją apie riziką, su kuria susiduria, užtikrintų skaidrumą.

Klimato kaita ir bankų priežiūra

Visi šios dalies puslapiai