Menu

Kipras (2008 (nuo 2008 m. sausio 1 d.)

Grynųjų pinigų keitimo etapai

<em>Central Bank of Cyprus</em>, papuoštas eurų banknotų plakatais

2007 m. liepos 10 d. Europos Sąjungos Taryba patenkino Kipro prašymą prisijungti prie euro zonos 2008 m. sausio 1 d.

2008 m. sausio 1 d. eurai tapo teisėta mokėjimo priemone Kipre ir pakeitė Kipro svarą (CYP) neatšaukiamai nustatytu keitimo kursu 1 € = 0,585274 CYP. Laiku iš anksto paskirsčius grynuosius eurus profesionalioms trečiosioms šalims iki 2008 m. sausio 1 d., buvo lengviau užtikrinti sklandų grynųjų pinigų keitimą, sumažinti logistinį krūvį ir su abiejų valiutų cirkuliavimu susijusias išlaidas. Eurų banknotų išankstinis pateikimas bankams prasidėjo 2007 m. lapkričio 19 d., o monetų – beveik mėnesiu anksčiau, t. y. 2007 m. spalio 22 d. Tam tikra dalis šių grynųjų pinigų buvo pateikta mažmenininkams ir kitoms įmonėms. Be to, 2007 m. gruodžio 3 d. Central Bank of Cyprus, bankai ir kooperatinės kredito bendrovės pradėjo pardavinėti visuomenei pažintinius monetų rinkinius. (Išankstinį eurų banknotų ir monetų platinimą reglamentuoja ECB Gairės ECB/2006/9.)

Grynųjų pinigų keitimas vyko sklandžiai ir greitai.

Nuo 2008 m. vasario 1 d. Kipre galima atsiskaityti tik eurų banknotais ir monetomis, tačiau bankai ir kooperatinės kredito bendrovės nustatytu kursu nemokamai keis Kipro svarus iki 2008 m. birželio 30 d. Mokesčiai bus taikomi, jei suma vienam klientui ir sandoriui viršys 1000 CYP (banknotų keitimo atveju) ir 50 CYP (monetų keitimo atveju). Vėliau Kipro banknotus bus galima pasikeisti Central Bank of Cyprus 10 metų, o monetas – 2 metus.

Keitimui tinkami Kipro svarų banknotai

Pagrindinės pinigų keitimo datos trumpai

2007 m. spalio 22 d.
Išankstinis monetų pateikimas įmonėms
2007 m. lapkričio 19 d.
Išankstinis banknotų pateikimas įmonėms
2007 m. gruodžio 3 d.
Eurų monetų pažintinių rinkinių pardavimas visuomenei
2008 m. sausio 1 d.
Sąskaitų konvertavimas ir eurų banknotų ir monetų įvedimas
2008 m. sausio 31 d.
Paskutinė diena, kurią Kipro svarų banknotai ir monetos bus teisėta mokėjimo priemonė
iki 2008 m. birželio 30 d.
Bankai ir kooperatinės kredito bendrovės nemokamai keičia Kipro svarų banknotus ir monetas
2009 m. gruodžio 31 d.
Paskutinė diena, iki kurios Kipro svarų monetas keičia Central Bank of Cyprus
2017 m. gruodžio 31 d.
Paskutinė diena, iki kurios Kipro svarų banknotus keičia Central Bank of Cyprus