Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Кипър (от 1 януари 2008 г.)

Етапи на преминаването към еврото

На 10 юли 2007 г. Съветът на Европейския съюз одобрява кандидатурата на Кипър за присъединяване към еврозоната на 1 януари 2008 г.

На 1 януари 2008 г. еврото става законно платежно средство в Кипър, заменяйки кипърската лира (CYP) при необратимо фиксиран обменен курс от 1 € = 0,585274 CYP. Навременното предварително разпространение на евробанкноти и монети сред професионално ангажирани трети страни преди 1 януари 2008 г. спомага за гладкото преминаване към новата валута, облекчава логистичното бреме и намалява разходите, свързани с паралелното обращение на две валути. Предварителното разпространение на евробанкноти в банките започва на 19 ноември 2007 г., а на монети – близо месец по-рано, на 22 октомври 2007 г. След това част от тези банкноти и монети са разпространени сред търговци на дребно и други фирми („предварително подзареждане“). Освен това Central Bank of Cyprus, банки и кредитни кооперации започват да продават стартови комплекти евромонети на граждани на 3 декември 2007 г. (Предварителното разпространение на евробанкноти и монети е регламентирано в Насоки EЦБ/2006/9.)

Преминаването към еврото протича гладко и бързо.

От 1 февруари 2008 г. единствено евробанкноти и монети могат да се използват за плащания в брой в Кипър, но до 30 юни 2008 г. банките и кредитните кооперации ще обменят безплатно кипърски лири по фиксирания обменен курс. Ако стойността за клиент и транзакция надвишава 1000 CYP за банкноти и 50 CYP за монети, се заплащат такси. След тази дата все още ще бъде възможно да се обменят кипърски лири в Central Bank of Cyprus; срокът за обмяна на банкнотите е десет години, а за монетите ― две години.

Банкноти кипърски лири, които могат да бъдат обменени
Основните дати на преминаването към еврото накратко
22 октомври 2007 г.

„Подзареждане“ на фирми с монети

19 ноември 2007 г.

„Подзареждане“ на фирми с банкноти

3 декември 2007 г.

Продажба на стартови комплекти евромонети на граждани

1 януари 2008 г.

Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите

31 януари 2008 г.

Последен ден, в който банкнотите и монетите кипърски лири ще бъдат законно платежно средство

До 30 юни 2008 г.

Банките и кредитните кооперативи обменят без такси банкноти и монети кипърски лири

31 декември 2009 г.

Краен срок за обмяна на монети кипърски лири от Central Bank of Cyprus

31 декември 2017 г.

Краен срок за обмяна на банкноти кипърски лири от Central Bank of Cyprus

Всички страници в този раздел