Menu

Кипър (от 1 януари 2008 г.)

Етапи на преминаването към евро

Централната банка на Кипър, украсена с плакати за еврото

На 10 юли 2007 г. Съветът на Европейския съюз одобри кандидатурата на Кипър за присъединяване към еврозоната на 1 януари 2008 г.

На 1 януари 2008 г. еврото стана законно платежно средство в Кипър, като замени кипърската лира (CYP) при необратимо фиксиран обменен курс от 1 € = 0,585274 CYP. Навременното предварително разпространение на евробанкноти и монети сред професионално ангажирани трети страни преди 1 януари 2008 г. помогна за гладкото преминаване към новата валута, за облекчаване на логистичния товар и намаляване на разходите, свързани с паралелното обращение на две валути. Предварителното разпространение на евробанкноти в банките започна на 19 ноември 2007 г., докато това на евро монетите започна почти един месец по рано — на 22 октомври 2007 г. Част от паричната наличност беше разпространена към този момент сред търговци на дребно и други фирми („предварително подзареждане“). Освен това Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus), банки и кредитни кооперации започнаха да продават стартови комплекти евро монети на 3 декември 2007 г. (Предварителното разпространение на евробанкноти и монети е уредено в Насоки EЦБ/2006/9.)

Преминаването към евро се извърши гладко и бързо.

От 1 февруари 2008 г. единствено евробанкноти и монети могат да бъдат използвани за плащания с налични парични средства в Кипър, но до 30 юни 2008 г. банките и кредитните кооперации ще обменят безплатно кипърски лири по фиксирания обменен курс. Ако стойността за клиент и транзакция надвишава 1 000 CYP за банкноти и 50 CYP за монети, се заплащат такси. След тази дата все още ще бъде възможно да се обменят кипърски лири в Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus); срокът за обмяна на банкноти е десет години, а за монети ― две години.

Банкноти кипърски лири, които могат да бъдат обменени

Основни дати накратко

22 октомври 2007 г.
„Предварително подзареждане“ на  дружества с монети
19 ноември 2007 г.
„Предварително подзареждане“ на дружества с банкноти
3 декември 2007 г.
Продажба на стартови комплекти евро монети на граждани
1 януари 2008 г.
Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите
31 януари 2008 г.
Последен ден, в който банкнотите и монетите кипърски лири са законно платежно средство
до 30 юни 2008 г.
Безплатна обмяна на банкноти и монети кипърски лири от банките и кредитните кооперации
31 декември 2009 г.
Краен срок за обмяна на монети кипърски лири от Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus)
31 декември 2017 г.
Краен срок за обмяна на банкноти кипърски лири от Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus)