Menu

Малта (от 1 януари 2008 г.)

Етапи на преминаването към евро

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

На 10 юли 2007 г. Съветът на Европейския съюз одобри кандидатурата на Малта за присъединяване към еврозоната на 1 януари 2008 г.

На 1 януари 2008 г. еврото стана законно платежно средство в Малта, като замени малтийската лира (MTL) при необратимо фиксиран обменен курс от 1 € = 0,429300 MTL. Навременното предварително разпространение на евробанкноти и монети сред професионално ангажирани трети страни преди 1 януари 2008 г. помогна за гладкото преминаване към новата валута, за облекчаване на логистичния товар и намаляване на разходите, свързани с паралелното обращение на две валути. Предварителното разпространение на евробанкноти в банките започна през първата седмица на ноември 2007г., докато това на евро монетите започна преди повече от един месец — в края на септември 2007 г. Част от паричната наличност беше разпространена сред търговци на дребно и други фирми („предварително подзареждане“). Освен това на 1 декември 2007 г. кредитни институции и други оторизирани дистрибутори започнаха да продават стартови комплекти евро монети на търговците на дребно и други фирми, както и мини комплекти на гражданите на 10 декември 2007 г. (Предварителното разпространение на евробанкноти и монети е уредено в Насоки ЕЦБ/2006/9.)

Преминаването към евро се извърши гладко и бързо.

От 1 февруари 2008 г. единствено евробанкноти и монети могат да бъдат използвани за плащания с налични парични средства в Малта, но до 31 март 2008 г. кредитните институции ще обменят малтийски лири по фиксирания обменен курс. Тази услуга ще е безплатна за клиентите на банките, а лица, които не са клиенти, ще могат единствено да обменят до 250 MTL на човек. Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta) ще продължи да обменя банкноти малтийски лири в срок от десет години и монети – в срок от две години, след като престанат да бъдат законно платежно средство.

Банкноти малтийски лири, които могат да бъдат обменени

Основни дати накратко

1 декември 2007 г.
„Предварително подзареждане“ на дружества
1 декември 2007 г.
Продажба на стартови комплекти евро монети на дружества
10 декември 2007 г.
Продажба на стартови комплекти евро монети на граждани
1 януари 2008 г.
Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите
31 януари 2008 г.
Последен ден, в който банкнотите и монетите малтийски лири са законно платежно средство
до 31 март 2008 г.
Безплатна обмяна на банкноти и монети малтийски лири от кредитните институции
1 февруари 2010 г.
Краен срок за обмяна на монети малтийски лири от Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
31 януари 2018 г.
Краен срок за обмяна на банкноти малтийски лири от Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)