Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Malta (od 1. ledna 2008)

Jednotlivé fáze přechodu na hotovostní euro

Dne 10. července 2007 schválila Rada Evropské unie žádost Malty o přistoupení k eurozóně od 1. ledna 2008.

Dne 1. ledna 2008 se na Maltě stalo euro zákonným platidlem, a nahradilo tak maltskou liru (MTL) v neodvolatelně stanoveném směnném kurzu 1 € = 0,429300 MTL. Včasné předběžné dodávky platidel profesionálním třetím stranám před 1. lednem 2008 přispěly k hladkému přechodu na hotovostní euro, pomohly zmírnit logistickou zátěž a snížit náklady spojené s oběhem dvojí měny. Předběžné dodávky eurobankovek bankám probíhaly od prvního listopadového týdne roku 2007, zatímco dodávky mincí začaly o více než měsíc dříve koncem září 2007. Část hotovosti pak byla předána dále maloobchodníkům a dalším podnikům („druhotné předzásobení“). Úvěrové instituce a další autorizovaní distributoři kromě toho začali od 1. prosince 2007 prodávat zaváděcí sady euromincí maloobchodníkům a dalším podnikům a od 10. prosince 2007 prodávali minisady také veřejnosti. (Předběžné dodávky eurobankovek a euromincí jsou upraveny v obecných zásadách ECB/2006/9.)

Přechod na euro proběhl hladce a rychle.

Od 1. února 2008 je možné na Maltě při placení používat pouze eurobankovky a euromince, avšak úvěrové instituce budou bezplatně vyměňovat maltské liry v pevně stanoveném kurzu až do 31. března 2008. Tato služba bude pro zákazníky bank bezplatná, ostatní budou moci směnit max. 250 MTL na osobu. V maltské centrální bance (Central Bank of Malta) bude možné vyměňovat bankovky maltské liry po dobu 10 let a mince po dobu 2 let poté, co přestanou být používány jako zákonné platidlo.

Bankovky maltské liry způsobilé k výměně
Nejdůležitější data pro výměnu platidel
1. prosince 2007

„Druhotné předzásobení“ podniků

1. prosince 2007

Prodej zaváděcí sady euromincí podnikům

10. prosince 2007

Prodej zaváděcí minisady euromincí veřejnosti

1. ledna 2008

Převod účtů a zavedení eurobankovek a euromincí

31. ledna 2008

Poslední den, kdy jsou bankovky a mince maltské liry zákonným platidlem

do 31. března 2008

Bezplatná výměna bankovek a mincí maltské liry úvěrovými institucemi

1. února 2010

Ukončení výměny mincí maltské liry maltskou centrální bankou

31. ledna 2018

Ukončení výměny bankovek maltské liry maltskou centrální bankou

Všechny stránky v této části