Bankovky

Eurobankovky mají sedm různých nominálních hodnot: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Bankovky první série jsou postupně nahrazovány bankovkami série Europa.

Všechny bankovky jsou zákonným platidlem v celé eurozóně.

Nominální hodnoty bankovek

Prohlédněte si bankovky první série a některé bankovky série Europa. Každá nominální hodnota má svou charakteristickou barvu a vyobrazení architektonického slohu – od antiky až po 20. století.

Internetový průzkum kvality eurobankovek

Pro zajištění co nejvyšší možné kvality eurobankovek v oběhu jsou velmi důležité Vaše připomínky a návrhy. Zúčastněte se tohoto krátkého internetového průzkumu a řekněte nám, co si myslíte o kvalitě svých bankovek!

Publikace

Pro veřejnost i zpracovatele hotovosti jsou online k dispozici letáky, brožury, plakáty a další materiály. V některých případech mohou být k dispozici i tištěné verze.

Ochrana bankovek

Součástí eurobankovek je řada ochranných prvků. Poznáte je hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.