Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Přístup k dokumentům

Zpřístupnění dokumentů je jedna ze základních součástí politiky transparentnosti ECB. Snažíme se pracovat co možná nejvíce v duchu otevřenosti vůči Evropanům a současně chránit důvěrnost informací týkajících se plnění našich úkolů. Seznamte se s dokumentem ECB Filing and Retention Plan, který obsahuje přehled dokumentů ECB i délku doby jejich uchovávání.

Přístup k dokumentům ECB se řídí rozhodnutím ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004 v platném znění

V souladu se zásadou ECB týkající se otevřenosti a transparentnosti i v zájmu toho, abychom umožnili a usnadnili výzkum, jsme vytvořili veřejný registr dokumentů.

Veřejný registr dokumentů

K archivním dokumentům, které jsou starší než 30 let, má veřejnost přístup v souladu s nařízením Rady EU č. 354/83 ze dne 1. února 1983 v platném znění.

Přístup ke zveřejněným archivním dokumentům a informace o archivu ECB jsou k dispozici v sekci Archiv.

Archiv

Není-li některý dokument k dispozici ve veřejném registru nebo v archivu ECB, mohou zájemci z řad veřejnosti požádat o jeho zpřístupnění v libovolné písemné podobě. Stačí poslat dopis nebo e-mail v jednom z úředních jazyků Evropské unie na adresu:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Německo

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Žádosti o přístup k dokumentům se vyřizují bez prodlení. ECB obdržení žádosti potvrdí a do 20 pracovních dnů od jejího zaevidování buď přístup k požadovanému dokumentu poskytne, nebo odepře a důvody vysvětlí.

Pokud se žádost týká velkého počtu dokumentů nebo je jinak složitá, lhůta pro zpracování žádosti může být prodloužena o dalších 20 pracovních dní.

V případě úplného nebo částečného zamítnutí žádosti může žadatel do 20 pracovních dnů ode dne obdržení odpovědi ECB podat potvrzující žádost, ve které požádá Výkonnou radu ECB o přezkoumání tohoto stanoviska.

Pokud Výkonná rada přístup zamítne, může žadatel na základě článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) podat žalobu k Tribunálu podle podmínek stanovených v SFEU nebo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv podle článku 228 SFEU.

Annual figures on public access requests

Všechny stránky v této části