Menu

Přístup k dokumentům

Zpřístupnění dokumentů je jedna ze základních součástí politiky transparentnosti ECB. Snažíme se pracovat v maximálně možném duchu otevřenosti vůči Evropanům a současně chránit důvěrnost informací v oblastech souvisejících se specifickým výkonem činnosti ECB.

Přístup k dokumentům ECB se řídí rozhodnutím ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004, v platném znění. V souladu se zásadou ECB týkající se otevřenosti a transparentnosti i v zájmu toho, abychom umožnili a usnadnili výzkum, jsme vytvořili veřejný registr dokumentů.

Veřejný registr dokumentů

K archivním dokumentům, které jsou starší než 30 let, má veřejnost přístup v souladu s nařízením Rady EU č. 354/83 ze dne 1. února 1983, v platném znění.

Přístup ke zveřejněným archivním dokumentům a informace o archivu ECB jsou k dispozici v sekci Archiv.

Archiv

Pokud není přímý přístup udělen prostřednictvím veřejného registru nebo archivu ECB, mohou zájemci z řad veřejnosti požádat o přístup k dokumentu v libovolné písemné podobě v jednom z úředních jazyků Evropské unie, a to prostřednictvím dopisu nebo emailu na adresu:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu