Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Juurdepääs dokumentidele

Dokumentidele juurdepääsu andmine on EKP läbipaistvuspoliitika oluline osa. Seepärast on suhtlus Euroopa kodanikega võimaluse korral avatud, säilitades samal ajal konfidentsiaalsuse konkreetsetes küsimustes selle kohta, kuidas EKP täidab oma ülesandeid. Dokumendis ECB Filing and Retention Plan on esitatud EKP dokumentide ja nende säilitamistähtaegade ülevaade.

Juurdepääsu EKP dokumentidele reguleerib 4. märtsi 2004. aasta otsus EKP/2004/3 (muudetud). 

Uuringute võimaldamiseks ja toetuseks on kooskõlas EKP avatuse ja läbipaistvuse tagamise kohustusega loodud avalik dokumendiregister.

Avalik dokumendiregister

Üle 30 aasta vanustele ajaloolistele dokumentidele saab juurdepääsu kooskõlas ELi nõukogu 1. veebruari 1983. aasta määrusega nr 354/83 (muudetud).

EKP arhiivides avaldatud ajaloolised dokumendid ja teave on kättesaadavad veebilehe rubriigis „Arhiivid”.

Arhiivid

Kui avaliku registri või EKP arhiivide kaudu ei ole otsene juurdepääs dokumendile võimalik, võib juurdepääsu taotleda kirjalikult, saates Euroopa Liidu ühes ametlikus keeles kirja või meili aadressile:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Dokumentidele juurdepääsu taotlused vaadatakse viivitamata läbi. EKP kinnitab taotluse kättesaamist ja registreerib taotluse. 20 tööpäeva jooksul pärast registreerimist annab ta dokumendile juurdepääsu või keeldub juurdepääsu andmast ning selgitab oma otsuse põhjuseid.

Kui taotlus puudutab suurt arvu dokumente või on muul viisil keeruline, võib EKP pikendada taotluse menetlemise tähtaega veel 20 tööpäeva võrra.

Osalise või täieliku keeldumise korral võib taotleja 20 tööpäeva jooksul EKP vastuse saamisest alates esitada kordustaotluse, milles palub EKP juhatusel oma seisukoht läbi vaadata.

Kui juhatus keeldub juurdepääsu andmast, võib taotleja alustada Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud tingimustel menetlust Euroopa Liidu Üldkohtus või esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile kooskõlas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 263 ja artikliga 228.

Annual figures on public access requests

Kõik selle jaotise teemad