Menu

Arhiivid

Euroopa Keskpanga institutsioonilist mälu hoitakse EKP arhiivides. Ajaloolise väärtusega dokumendid valitakse välja ning neid kaitstakse ja säilitatakse selleks, et vastata EKP-sisestele ja -välistele teabenõuetele ning suurendada läbipaistvust. Arhiivid sisaldavad audiovisuaalseid materjale ja teoseid.

EKP arhiivides hoitavate dokumentide allikad:

Ülalnimetatud jaotistest saab teavet EKP arhiivikogude kohta ja juurdepääsu kohta avalikustatud dokumentidele.