Menu

Arkiv

ECB:s institutionella minne bevaras i ECB:s arkiv. Handlingar som är av historiskt värde, oavsett form, utväljs, säkerställs och bevaras för att bemöta interna och externa begäranden om tillgång till handlingar och för att främja ECB:s transparens. ECB:s arkiv innehåller audiovisuellt material och föremål.

ECB:s arkiv innehåller handlingar från:

Information om ECB:s arkivsamlingar och tillgång till offentliggjorda handlingar finns under ovanstående flikar.