Menu

Archiwum

Archiwum EBC stanowi jego pamięć instytucjonalną. Przechowuje się w nim, w różnej postaci, wybrane dokumenty mające wartość historyczną. Celem archiwum jest zaspokajanie wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb informacyjnych oraz zwiększanie przejrzystości działania EBC. Znajdują się tu także materiały audiowizualne i przedmioty materialne.

Instytucje, których dokumenty są przechowywane w archiwum EBC:

Powyższe linki prowadzą do stron zawierających informacje o zbiorach archiwalnych i odesłania do upublicznionych dokumentów.