Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (1973–1993)

Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (EFWW) został założony w 1973 w celu pogłębienia współpracy między państwami członkowskimi przy budowie unii gospodarczej i walutowej. Miał siedzibę w Bazylei, gdzie mieści się Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), który zapewniał mu niezbędną obsługę administracyjną i techniczną.

Głównym celem EFWW było wspieranie działania tzw. węża walutowego, czyli stopniowego zawężania pasma wahań kursów walut poszczególnych państw Wspólnoty. EFWW monitorował także interwencje walutowe prowadzone przez te państwa oraz odpowiadał za administrację finansowania krótkoterminowego i rozliczeń między bankami centralnymi, czego wynikiem było wypracowanie wspólnej polityki w zakresie rezerw.

Od 1976 EFWW był również odpowiedzialny za administrację pożyczek wspólnotowych udzielanych niektórym państwom członkowskim na poprawę bilansu płatniczego. Od 1979, po wprowadzeniu Europejskiego Systemu Walutowego i Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU), EFWW wykonywał wszystkie zadania związane ze stworzeniem i stosowaniem ECU oraz ustalaniem jego oprocentowania.

W skład Rady Prezesów EFWW wchodzili prezesi banków centralnych zasiadający w Komitecie Prezesów i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Po pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 14 maja 1973, Rada wybrała BIS na agenta do prowadzenia operacji EFWW zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.

EFWW został rozwiązany 1 stycznia 1994, gdy jego rolę przejął Europejski Instytut Walutowy (EIW), natomiast BIS pełnił jeszcze funkcję agenta w okresie przejściowym do 15 maja 1995.

Na zespół archiwalny EFWW składa się około 14 metrów bieżących dokumentów tekstowych. Wśród nich znajdują się dyrektywy, decyzje i dokumenty z posiedzeń Rady Prezesów, sprawozdania i powiadomienia BIS jako agenta EFWW, a także jego dokumenty założycielskie oraz dokumenty dotyczące pożyczek wspólnotowych dla Grecji, Włoch i Francji. Dokumenty dotyczą przede wszystkim lat 1973–2002 (niektóre pochodzą z 1953) i są sporządzone głównie w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

Poniżej można znaleźć dokumenty dostępne w wersji cyfrowej.

EMCF 1 Status prawny i organizacja
1953–1994 (zwłaszcza 1973–1992)

EMCF 1.1 Dokumenty założycielskie

Ta sekcja obejmuje dokumentację prawno‑organizacyjnych ram powstania i działania EFWW oraz dokumenty dotyczące zastąpienia EFWW przez EIW. Zawiera decyzje i dyrektywy uchwalone przez Radę Prezesów oraz akta grupy roboczej ds. regulaminu pracowniczego EFWW (1973–1976).

1966–2002 (zwłaszcza 1979–1995)

EMCF 1.2 Administracja finansowa i transakcje finansowe

Ta sekcja obejmuje dokumentację pożyczek wspólnotowych udzielonych Francji (1983), Grecji (1985, 1991) i Włochom (1993), a także powiadomienia i comiesięczne badania dotyczące transakcji w walutach obcych i złocie oraz innych operacji.

EMCF 2 Posiedzenia i ekspertyzy
1973–1993

EMCF 2.1 Posiedzenia Rady Prezesów i innych grup

Ta sekcja obejmuje porządki obrad, protokoły i podobne dokumenty dotyczące posiedzeń Rady Prezesów z okresu od 14 maja 1973 do 14 grudnia 1993 i posiedzeń grupy roboczej ds. regulaminu pracowniczego z okresu od 21 września 1973 do 30 kwietnia 1976.

1973–1995

EMCF 2.2 Sprawozdania agenta i EFWW

Ta sekcja obejmuje obowiązkowe sprawozdania dotyczące działalności EFWW, a także sprawozdania sporządzone przez agenta na temat operacji finansowych związanych z zaciąganiem i udzielaniem pożyczek przez EWG oraz operacji EFWW.

Chcesz dowiedzieć się więcej o EFWW? Możesz poszukać informacji w inwentarzu archiwalnym lub skontaktować się z nami.

Wszystkie strony w tej sekcji