Menu

Wymiana walut krajowych

Banknoty i monety byłych walut krajowych, np. marki niemieckiej czy pesety hiszpańskiej, można na ogół nadal wymieniać na euro. Wymiany dokonują wyłącznie krajowe banki centralne. EBC nie prowadzi wymiany banknotów ani monet.

Aby zobaczyć, które banknoty danej waluty krajowej można nadal wymieniać na euro, należy kliknąć nazwę kraju po lewej stronie ekranu. Terminy wymiany można sprawdzić w tabeli poniżej. Niektóre krajowe banki centralne nadal prowadzą wymianę serii banknotów starszych niż przedstawione.

Terminy wymiany

Niektóre banki centralne wprowadziły ograniczenia okresu wymiany krajowych banknotów i monet na euro.

Kraj Wymiana banknotów do dnia Wymiana monet do dnia
Belgia bezterminowo 31 grudnia 2004
Niemcy bezterminowo bezterminowo
Estonia bezterminowo bezterminowo
Irlandia bezterminowo bezterminowo
Grecja 1 marca 2012 1 marca 2004
Hiszpania 30 czerwca 2021 30 czerwca 2021
Francja 17 lutego 2012 17 lutego 2005
Włochy 6 grudnia 2011 6 grudnia 2011
Cypr 31 grudnia 2017 31 grudnia 2009
Łotwa bezterminowo bezterminowo
Litwa bezterminowo bezterminowo
Luksemburg bezterminowo 31 grudnia 2004
Malta 31 stycznia 2018 1 lutego 2010
Holandia (1) 1 stycznia 2032 1 stycznia 2007
Austria bezterminowo bezterminowo
Portugalia 28 lutego 2022 31 grudnia 2002
Słowenia bezterminowo 31 grudnia 2016
Słowacja bezterminowo 2 stycznia 2014
Finlandia 29 lutego 2012 29 lutego 2012

(1) Wymiana guldenów holenderskich przez bank centralny Holandii będzie podlegać pewnym ograniczeniom. Guldeny pochodzące z działalności handlowej po 27 stycznia 2002 nie podlegają wymianie. Więcej informacji można uzyskać na stronie De Nederlandsche Bank.