Menu

Materiały informacyjne dotyczące banknotów i monet euro

Wszystkie wymienione tu publikacje można oglądać online, a większość z nich – także pobrać ze strony w postaci plików o niskiej rozdzielczości. Dostępne są również nieodpłatne wersje drukowane (do wyczerpania nakładu). Osoby mieszkające w strefie euro mogą je zamówić w banku centralnym swojego kraju, a osoby spoza tej strefy – w Europejskim Banku Centralnym (info@ecb.europa.eu).

Ulotka dla osób pracujących z gotówką: „Poznaj nowe banknoty 100 i 200 euro” (maj 2019)

Opis:
Ulotka dla osób mających zawodowo do czynienia z gotówką na temat zabezpieczeń banknotów 5, 10, 20, 50, 100 i 200 euro z serii „Europa”.

Format:
105 x 210 mm


Trójwymiarowa karta przedstawiająca zabezpieczenia (maj 2019)

Opis:
Trójwymiarowa karta przedstawiająca zabezpieczenia banknotów 100 i 200 euro z serii „Europa”.

Format:
Rozmiar karty kredytowej, 85 x 54 mm


Plakat z banknotami i monetami euro (maj 2019)

Opis:
Plakat przedstawiający banknoty 5, 10, 20, 50, 100 i 200 z serii „Europa” oraz monety euro i ich strony narodowe.

Format:
A2, 420 x 594 mm


Ulotka informacyjna o nowych banknotach 100 i 200 euro (wrzesień 2018)

Tylko w wersji online

Opis:
Przydatne informacje o nowych 100 i 200 euro oraz ogólnie o gotówce jako środku płatniczym.

Format:
A4, 210 x 297 mm


Nowe 50 euro – ważne daty (lipiec 2016)

Tylko w wersji online

Opis:
Harmonogram działań związanych z wprowadzaniem do obiegu nowych 50 euro oraz adaptacją urządzeń i przyrządów służących do obsługi i sprawdzania autentyczności banknotów.

Format:
A4, 210 x 297 mm


Broszura dla uczestników programu partnerstwa (lipiec 2016)

Tylko w wersji online

Opis:
Informacje o programie partnerstwa, który ma pomóc zarejestrowanym uczestnikom przygotować się na wejście do obiegu banknotów euro z serii „Europa”.

Format:
A4, 210 x 297 mm


EURO RUN: Plakat

EURO RUN: Plakat (grudzień 2016)

Opis:
Plakat przedstawia kraje, których walutą jest euro, monety jednoeurowe z tych krajów oraz informacje o nowym banknocie 50 euro.

Format:
A1, 841 x 594 mm


EURO RUN: Opowiadanie

EURO RUN: Opowiadanie (grudzień 2016)

Opis:
Ania i Aleks z gry EURO RUN pomagają policji schwytać fałszerza pieniędzy.

Format:
A5, 210 x 148 mm


EURO RUN: Prezentacja

EURO RUN: Prezentacja (październik 2015)

Opis:
Slajdy o banknotach i monetach euro wraz z informacjami dla nauczycieli.

Format:
Prezentacja PowerPoint, 4x3


Ulotka przedstawiająca wzór i zabezpieczenia banknotu 20 euro z serii „Europa”.

Nowy banknot 50 euro – ulotka informacyjna (grudzień 2016)

Opis:
Ulotka przedstawiająca wzór i zabezpieczenia banknotu 50 euro z serii „Europa”.

Format:
110 × 210 mm


Karta przedstawiająca zabezpieczenia banknotu 20 euro z serii „Europa”; obraz zmienia się przy oglądaniu pod kątem.

Trójwymiarowa karta przedstawiająca zabezpieczenia (grudzień 2016)

Opis:
Karta przedstawiająca zabezpieczenia banknotu 50 euro z serii „Europa”; obraz zmienia się przy oglądaniu pod kątem.

Format:
Rozmiar karty kredytowej, 85 × 54 mm


Plakat przedstawiający zabezpieczenia banknotów 5, 10 i 20 euro z serii „Europa”.

Łatwe do sprawdzenia (grudzień 2016)

Opis:
Plakat przedstawiający zabezpieczenia banknotów 5, 10, 20 i 50 euro z serii „Europa”.

Format:
A3, 297 × 420 mm


Ulotka dla osób, które pracują z gotówką, przedstawiająca zabezpieczenia banknotów euro z pierwszej serii oraz banknotów 5, 10 i 20 euro z serii „Europa”.

Nowy banknot 50 euro – ulotka dla osób pracujących z gotówką (grudzień 2016)

Opis:
Ulotka dla osób, które pracują z gotówką, przedstawiająca zabezpieczenia banknotów euro z pierwszej serii oraz banknotów 5, 10, 20 i 50 euro z serii „Europa”.

Format:
105 × 198 mm


Harmonogram działań związanych z wprowadzaniem do obiegu nowych 20 euro i adaptacją urządzeń obsługujących banknoty i przyrządów ułatwiających sprawdzanie ich autentyczności.

Nowe 20 euro – ważne daty (luty 2015)

Tylko w wersji online

Opis:
Harmonogram działań związanych z wprowadzaniem do obiegu nowych 20 euro i adaptacją urządzeń obsługujących banknoty i przyrządów ułatwiających sprawdzanie ich autentyczności.

Format:
A4, 210 × 297 mm


Ulotka przedstawiająca wzór i zabezpieczenia banknotów 5 i 10 euro z serii „Europa”.

Nowa twarz euro: Poznajemy nowy banknot 10 euro (kwiecień 2014)

Opis:
Ulotka przedstawiająca wzór i zabezpieczenia banknotów 5 i 10 euro z serii „Europa”.

Format:
105 × 198 mm


Karta przedstawiająca zabezpieczenia banknotu 10 euro z serii „Europa”; obraz zmienia się przy oglądaniu pod kątem.

Trójwymiarowa karta z zabezpieczeniami banknotów (kwiecień 2014)

Opis:
Karta przedstawiająca zabezpieczenia banknotu 10 euro z serii „Europa”; obraz zmienia się przy oglądaniu pod kątem.

Format:
Rozmiar karty kredytowej, 85 × 55 mm


Plakat przedstawiający zabezpieczenia banknotów euro z pierwszej serii oraz banknotów 5 i 10 euro z serii „Europa”.

Łatwe do sprawdzenia (kwiecień 2014)

Opis:
Plakat przedstawiający zabezpieczenia banknotów euro z pierwszej serii oraz banknotów 5 i 10 euro z serii „Europa”.

Format:
A3, 297 × 420 mm


Zestawienie banknotów i monet euro, obejmujące europejskie strony monet i ich strony narodowe ze wszystkich krajów strefy euro.

Plakat z banknotami i monetami euro (lipiec 2014)

Opis:
Zestawienie banknotów i monet euro, obejmujące europejskie strony monet i ich strony narodowe ze wszystkich krajów strefy euro (stare i nowe wzory).

Format:
A1, 594 × 841 mm, złożony do rozmiaru A4, 210 × 297 mm

plakat wielojęzyczny