Menu

Informačné materiály o eurových bankovkách a minciach

Všetky uvedené publikácie si môžete prezerať online a väčšinu si môžete v nízkom rozlíšení aj stiahnuť. Tlačené materiály sú k dispozícii bezplatne do vyčerpania zásob. V prípade záujmu o výtlačky kontaktujte buď svoju národnú centrálnu banku (ak žijete v eurozóne), alebo Európsku centrálnu banku (info@ecb.europa.eu) (ak žijete mimo eurozóny).

Leták pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novými bankovkami 100 € a 200 € (máj 2019)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí s informáciami o ochranných prvkoch bankoviek 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 € série Európa.

Formát:
105 x 210 mm


Karta zobrazujúca ochranné prvky (máj 2019)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankoviek 100 € a 200 € série Európa.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 x 54 mm


Plagát s eurovými bankovkami a mincami (máj 2019)

Popis:
Prehľad bankoviek 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 € série Európa a eurových mincí a ich národných strán.

Formát:
A2, 420 x 594 mm


Základné informácie o nových bankovkách 100 € a 200 € (september 2018)

k dispozícii len online

Popis:
Užitočné informácie o nových bankovkách 100 € a 200 € a o hotovosti vo všeobecnosti.

Formát:
A4, 210 x 297 mm


Zavedenie novej bankovky 50 €: najdôležitejšie dátumy (júl 2016)

k dispozícii len online

Popis:
Harmonogram zavádzania novej bankovky 50 € a adaptácie zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí.

Formát:
A4, 210 × 297 mm


Informačný materiál pre médiá (júl 2016)

k dispozícii len online

Popis:
Súbor materiálov o novej bankovke 50 € pre médiá.

Formát:
A4, 210 × 297 mm


Informačný materiál pre partnerov (júl 2016)

k dispozícii len online

Popis:
Informácie o partnerskom programe, ktorý zaregistrovaným partnerom umožňuje pripraviť sa na zavedenie nových bankoviek série Európa.

Formát:
A4, 210 × 297 mm


Plagát Euro Run

Plagát Euro Run (december 2016)

Popis:
Plagát s mapou krajín, ktoré používajú euro, obrázkami ich jednoeurových mincí a informáciami o novej bankovke 50 €.

Formát:
A1, 841 mm x 594 mm


Brožúra Euro Run

Brožúra Euro Run (december 2016)

Popis:
Príbeh o tom, ako Anna a Alex, hrdinovia z hry Euro Run, pomôžu polícii zatknúť falšovateľa bankoviek.

Formát:
A5, 210 mm x 148 mm


Prezentácia PowerPoint o hre Euro Run

Prezentácia o hre Euro Run (PowerPoint) (október 2015)

Popis:
Séria zábavných snímok o eurových bankovkách a minciach s poznámkami pre učiteľov.

Formát:
Prezentácia PowerPoint, 4x3


Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 20 € série Európa

Leták pre verejnosť: nová bankovka 50 € (december 2016)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 50 € série Európa.

Formát:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 20 € série Európa viditeľné pri naklonení

Karta zobrazujúca ochranné prvky (december 2016)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 50 € série Európa viditeľné pri naklonení.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 mm x 54 mm


Plagát s ochrannými prvkami bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa

Jednoduchá kontrola pravosti (december 2016)

Popis:
Plagát s ochrannými prvkami bankoviek 5 €, 10 €, 20 € a 50 € série Európa.

Formát:
A3, 297 mm × 420 mm


Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa

Leták pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novou bankovkou 50 € (december 2016)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 €, 10 €, 20 € a 50 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Harmonogram zavádzania novej bankovky 20 € a úprav zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí

Zavedenie novej bankovky 20 €: najdôležitejšie dátumy (február 2015)

k dispozícii len online

Popis:
Harmonogram zavádzania novej bankovky 20 € a adaptácie zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí.

Formát:
A4, 210 mm x 297 mm


Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankoviek 5 € a 10 € série Európa

Nová tvár eura: zoznámte sa s novou bankovkou 10 € (apríl 2014)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 10 € série Európa viditeľné pri naklonení

Karta zobrazujúca ochranné prvky (apríl 2014)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 10 € série Európa viditeľné pri naklonení.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 mm x 55 mm


Plagát s ochrannými prvkami prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 € a 10 € série Európa

Jednoduchá kontrola pravosti (apríl 2014)

Popis:
Plagát s ochrannými prvkami prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
A3, 297 mm × 420 mm


Prehľad eurových bankoviek a mincí vrátane národných strán mincí všetkých členských štátov eurozóny a spoločných európskych strán

Plagát s obrázkami eurových bankoviek a mincí (júl 2014)

Popis:
Prehľad eurových bankoviek a mincí vrátane národných strán mincí všetkých členských štátov eurozóny a spoločných európskych strán (staré i nové verzie).

Formát:
A1, 594 mm x 841 mm, poskladaný na formát A4, 210 mm × 297 mm

viacjazyčná verzia