Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výroba a zásoby bankoviek

Výroba eurových bankoviek je spoločnou úlohou národných centrálnych bánk a ECB. Najskôr sa stanoví potrebné množstvo bankoviek na daný rok. Je potrebné vyrobiť dostatočné množstvo nových bankoviek, aby bolo možné nahradiť neupotrebiteľné bankovky a pokryť očakávané (sezónne) i neočakávané zvýšenie dopytu. Prognózy dopytu po eurových bankovkách na nasledujúci rok poskytujú národné centrálne banky; centrálnu prognózu pripravuje ECB. Pod dohľadom ECB národné centrálne banky bankovky redistribuujú, aby v jednotlivých krajinách nedochádzalo k ich nedostatku alebo prebytku.

Tlač

V záujme efektívnej výroby bankoviek sa zodpovednosť za tlač rozdeľuje medzi jednotlivé národné centrálne banky. ECB rozdeľuje objem výroby bankoviek medzi jednotlivé národné centrálne banky, ktoré následne zabezpečujú príslušný podiel celkovej ročnej produkcie jednej alebo viacerých nominálnych hodnôt. Každá banka zároveň nesie náklady spojené s výrobou príslušného objemu bankoviek. Francúzska, nemecká a talianska centrálna banka napríklad v roku 2017 vyrobili 1,7 miliardy päťdesiateurových bankoviek.

Bankovky sa vyrábajú v 11 tlačiarňach s vysokým stupňom ochrany v rôznych častiach Európy. Potom sa distribuujú medzi jednotlivé národné centrálne banky.

Spoločná výroba a jednotný systém riadenia kvality zabezpečujú dodržanie identických noriem v prípade všetkých eurových bankoviek. V rámci výroby prebiehajú stovky manuálnych a automatických skúšok, ktoré zaručujú, že jednotlivé nominálne hodnoty sú identické bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Rovnako ako eurové bankovky prvej série sa aj bankovky série Európa tlačia na papier zhotovený z čistej bavlny, ktorý bankovkám prepožičiava ich charakteristickú pružnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Určité ochranné prvky, napríklad vodoznak a zabudované prúžky, sú súčasťou samotného papiera.

V rámci výroby eurových bankoviek sa používajú rôzne typy tlačových dosiek a farieb a viacero technológií tlače: ofsetová tlač, hĺbkotlač, razba za horúca v prípade hologramu a sieťotlač v prípade čísel s premenlivou farbou.

Tlač a výroba bankoviek 100 € a 200 € série Európa

Strategická zásoba Eurosystému

Eurosystém má logistickú a strategickú zásobu. Logistická zásoba sa používa na krytie dopytu po bankovkách za bežných okolností, t. j. keď je potrebné:

  • vymeniť bankovky nevhodné na ďalší obeh (bankovky zlej kvality),
  • vyrovnať očakávané zvýšenie dopytu po bankovkách v obehu,
  • vyrovnať sezónne výkyvy dopytu a
  • optimalizovať prepravu bankoviek medzi pobočkami národných centrálnych bánk.

Strategická zásoba sa môže použiť za výnimočných okolností, napríklad ak logistická zásoba Eurosystému nebude stačiť pokryť neočakávané zvýšenie dopytu po bankovkách, alebo ak dôjde k náhlemu prerušeniu ich prísunu.

Účelom logistickej a strategickej zásoby je zabezpečiť, aby národné centrálne banky dokázali pokryť akékoľvek zmeny dopytu po bankovkách, či už v rámci eurozóny alebo mimo nej.

Narábate vo svojej práci s hotovosťou? Pozrite si naše informačné materiály o eurových bankovkách.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii