Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Akreditácia výrobcov bankoviek

Zabezpečovanie najvyšších noriem kvality eurových bankoviek

ECB má povinnosť zabezpečovať integritu eura ako platobného prostriedku na základe najprísnejších etických noriem, noriem ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia a noriem kvality v rámci celého procesu výskumu a vývoja, návrhu, výroby a distribúcie eurových bankoviek.

Výroba eurových bankoviek preto musí spĺňať príslušné priemyselné normy vrátane noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, ako aj prísne etické a bezpečnostné požiadavky.

Výrobcovia hodnôt eura musia byť akreditovaní

Výroba hodnôt eura a ochraňovaných hodnôt eura zároveň podlieha procesu akreditácie ECB. Akreditácia výrobcov je podmienkou účasti na výberových konaniach a uzavretia zmlúv na výkon činností súvisiacich s hodnotami eura alebo ochraňovanými hodnotami eura.

Podmienky akreditácie sú stanovené v rozhodnutí ECB/2020/24, ktoré je v platnosti od 18. mája 2021, v znení rozhodnutia ECB/2022/35, ktoré je v platnosti od 16. novembra 2022.

Oblasti činnosti akreditovaných výrobcov

ECB môže udeľovať akreditáciu výrobcom pôsobiacim v nasledujúcich oblastiach:

  • Tlač bankoviek
  • Výroba bankovkového papiera
  • Výroba tlačových farieb
  • Výroba holografických fólií
  • Výroba ochranných prúžkov bankoviek
  • Výroba ďalších ochraňovaných prvkov

Ďalšie informácie o procese akreditácie ECB

Viac informácií nájdete na stránke s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Ak uvažujete o akreditácii

Pošlite e-mail (v angličtine) na adresu QEHS.accreditation@ecb.europa.eu so stručným opisom produktov, ktoré vyrábate (maximálne dve strany formátu A4). Odpovedáme spravidla do jedného mesiaca.

Na zabezpečenie komunikácie používame protokol PGP. Pri prenose citlivých informácií použite kľúč PGP na akreditáciu QEHS.

Ďalšie možnosti spolupráce s ECB

Ak máte záujem navrhnúť nové ochranné prvky či technológie výroby alebo spracovania bankoviek, prečítajte si ďalšie informácie na stránke Výskum a vývoj bankoviek.

Všetky stránky v tejto sekcii