Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zvyšovanie angažovanosti

Riešenie otázky klimatických zmien je celosvetovou výzvou, ktorá si vyžaduje konať na všetkých frontoch. Svojou odbornosťou podporujeme prijímanie opatrení aj mimo ECB a v rámci boja proti klimatickým zmenám a strate a degradácii prírody sa snažíme prijímať a podporovať osvedčené postupy.

Výsledky analýzy environmentálnej stopy eurových bankoviek

Ako ECB podporuje osvedčené postupy a zvyšuje angažovanosť?

Úzko spolupracujeme s európskymi a medzinárodnými partnermi.

Spolu s európskymi a medzinárodnými partnermi pracujeme na zvyšovaní transparentnosti v klimatických záležitostiach, na zlepšovaní výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a na odstraňovaní nedostatkov v údajoch. Zabezpečujeme analýzy a ponúkame naše odborné znalosti s cieľom zvyšovať povedomie o klimatických rizikách, rizikách súvisiacich s prírodou a ekonomických príležitostiach. Snažíme sa tiež o lepšie porozumenie spôsobu uplatňovania osvedčených postupov v rámci našej činnosti, napríklad pokiaľ ide o zverejňovanie klimatických informácií alebo udržateľné investovanie.

Pracujeme na zvyšovaní transparentnosti našich činností.

Zverejňovaním klimatických informácií v spojitosti s našimi menovopolitickými a nemenovopolitickými portfóliami a o našej environmentálnej stope sa snažíme zvyšovať transparentnosť našich krokov. Prispievame tak k zvyšovaniu dostupnosti klimatických údajov a informovanosti o hospodárskych dôsledkoch klimatických zmien, v rámci i mimo ECB. Účastníkom trhu tak zároveň pomáhame lepšie sa pripraviť na budúce výzvy spojené s klimatickými zmenami.

Znižujeme aj náš vlastný dosah na životné prostredie.

ECB a ďalšie inštitúcie EÚ sa podieľajú na plnení Európskej zelenej dohody tým, že Európskej únii pomáhajú v jej snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a v plnení jej dočasného cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030. Preto sa neustále snažíme znižovať vplyv našej každodennej prevádzky na životné prostredie. Prijímame napríklad opatrenia na zvýšenie environmentálnej udržateľnosti hotovostného cyklu. V prípade našich nemenovopolitických portfólií pracujeme na stanovení cieľov nulovej bilancie emisií najneskôr do roku 2050.

ECB a ochrana životného prostredia

Všetky stránky v tejto sekcii