Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Našou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu. Menová politika tak môže najlepšie prispievať k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

Pri udržiavaní stabilných cien dávame pozor, aby inflácia – miera zmeny celkových cien tovarov a služieb v priebehu času – zostávala nízka, stabilná a predvídateľná.

Naším cieľom je miera inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Náš záväzok dosahovať tento cieľ je symetrický: príliš nízku infláciu vnímame rovnako negatívne ako príliš vysokú infláciu.

Nástroje menovej politiky

Na udržiavanie stabilných cien potrebujeme mať k dispozícii tie správne nástroje. Úrokové sadzby sú jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva.

K dispozícii má celý súbor nástrojov, ktoré používa, a to aj v kombinácii, na usmerňovanie inflácie. V reakcii na veľké zmeny v ekonomike, ktoré plnenie našej úlohy – udržiavanie cenovej stability – sťažili, sme v posledných rokoch do nášho súboru zaradili nové nástroje.

Rozhodnutia o menovej politike
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Viac informácií o menovej politike

AKO FUNGUJE MENOVÁ POLITIKA?

Prostredníctvom menovej politiky zabezpečujeme cenovú stabilitu. Naše opatrenia ovplyvňujú hospodársky vývoj, čo nám pomáha udržiavať infláciu na našej cieľovej úrovni.

Viac o menovej politike

NÁŠ NOVÝ CIEĽ CENOVEJ STABILITY

Odkedy ECB naposledy uskutočnila revíziu svojej stratégie menovej politiky, prešla ekonomika mnohými zmenami. Náš cieľ cenovej stability je jasný a predvídateľný a v dnešnom meniacom sa hospodárskom prostredí je pre ľudí ľahko zrozumiteľný.

Náš cieľ cenovej stability a revízia stratégie menovej politiky

Všetky stránky v tejto sekcii