Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Digitálne euro a súkromie

Digitálne euro by spĺňalo prísne štandardy zabezpečenia súkromia a inklúzie v záujme ochrany údajov a práv používateľov v digitálnom veku.

Digitálne euro: súkromie ako súčasť koncepcie

V záujme ochrany vašich údajov navrhujeme digitálne euro ako elektronický platobný prostriedok s najvyššou úrovňou súkromia.

Ochrana súkromia používateľov je ústredným prvkom projektu digitálneho eura od samého začiatku. Vyžaduje si technologické inovácie, silný právny rámec a prísne postupy kontroly dodržiavania predpisov. 

Platby v digitálnych eurách: boli by moje údaje v bezpečí?

Digitálne euro offline: úroveň súkromia ako v prípade hotovosti

Podrobnosti vašich platieb v digitálnych eurách offline by boli známe len vám a ich príjemcom. Táto funkcionalita offline by tak spájala praktickosť digitálnych platieb s úrovňou súkromia ako pri platbách v hotovosti, bez potreby internetového pripojenia.

Pri používaní digitálneho eura by nedochádzalo k identifikácii platiteľov ani k sledovaniu ich transakcií

Aj v prípade platieb online by bola zaručená ochrana dôvernosti vašich finančných aktivít. Eurosystém by nemal možnosť priamo identifikovať jednotlivcov na základe ich platieb. Digitálne euro by bolo verejným statkom, takže vaše údaje by sme nikdy nepoužívali na komerčné účely.

Kto by mal prístup k vašim údajom?

Rovnako ako v prípade iných digitálnych platobných prostriedkov by mali sprostredkovatelia ako napríklad vaša banka prístup len k tým osobným údajom, ktoré sú potrebné na dodržanie právnych predpisov EÚ, napríklad nariadení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Na použitie vašich údajov na komerčné účely by potrebovali váš výslovný súhlas.

Ako by sme zabezpečili súkromie používateľov digitálneho eura?

Najmodernejšie opatrenia na ochranu súkromia

Údaje, ktoré by sme mali k dispozícii, by boli pseudonymizované. Na základe týchto údajov by sme vás teda nemohli identifikovať. Vaša banka by mala prístup len k informáciám, ktoré sa vyžadujú ako minimum podľa práva EÚ. Zaväzujeme sa používať najnovšie technológie na zvyšovanie ochrany súkromia a zároveň pokračovať v posudzovaní nových potenciálne realizovateľných a účinných opatrení.

Prísne pravidlá a dohľad

Dodržiavanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov – celosvetovo najprísnejších pravidiel ochrany súkromia a bezpečnosti – z našej strany by kontrolovali nezávislé orgány pre ochranu údajov. 

Legislatívny rámec

Digitálne euro nie je len iniciatívou Eurosystému; je to spoločný európsky projekt. Bude sa riadiť nariadeniami EÚ, ktorých cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou súkromia a bezpečnosťou. Tento prístup zachová účinnú ochranu pred nezákonnou činnosťou a zároveň zabezpečí súkromie jednotlivcov.  

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Materiály k digitálnemu euru

Viac o ochrane súkromia

Príspevok na blogu ECB

To najdôležitejšie o digitálnom eure

Prehľad o digitálnom eure

Všetky stránky v tejto sekcii