Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Politická nezávislosť

Nezávislosť ECB prispieva k zachovaniu cenovej stability, o čom svedčia rozsiahle teoretické analýzy i empirické dôkazy o nezávislosti centrálnych bánk.

Nezávislosť ECB je zakotvená v inštitucionálnom rámci jednotnej menovej politiky (v zmluve i v štatúte).

Praktické dôsledky

ECB, národné centrálne banky ani členovia ich rozhodovacích orgánov nemôžu vyžadovať ani prijímať pokyny od inštitúcií alebo orgánov EÚ, od vlád členských štátov EÚ ani od iných orgánov.

Inštitúcie a orgány EÚ a vlády členských štátov sú povinné túto zásadu rešpektovať a nesmú sa snažiť ovplyvňovať členov rozhodovacích orgánov ECB (článok 130 zmluvy).

Ďalšie ustanovenia

Finančné záležitosti ECB sa spravujú oddelene od finančných záležitostí EÚ. ECB má vlastný rozpočet. Základné imanie ECB upisujú a splácajú národné centrálne banky krajín eurozóny.

Štatút počíta s dlhšími funkčnými obdobiami členov Rady guvernérov. Členovia Výkonnej rady nemôžu byť do funkcie opätovne vymenovaní.

Funkčné obdobia guvernérov národných centrálnych bánk a členov Výkonnej rady sa riadia nasledujúcimi ustanoveniami:

  • funkčné obdobie guvernérov národných centrálnych bánk je minimálne päťročné,
  • funkčné obdobie členov Výkonnej rady ECB je osemročné bez možnosti predĺženia,
  • guvernérov národných centrálnych bánk a členov Výkonnej rady ECB možno odvolať z funkcie iba v prípade straty spôsobilosti alebo závažného pochybenia,
  • príslušným súdom na riešenie sporov je Súdny dvor Európskej únie.

Eurosystém nesmie poskytovať úvery orgánom EÚ ani subjektom verejného sektora v jednotlivých krajinách. Táto skutočnosť Eurosystém ochraňuje pred prípadným vplyvom orgánov verejnej správy.

Eurosystém je funkčne nezávislý. ECB má k dispozícii všetky nástroje a právomoci potrebné na výkon účinnej menovej politiky a je oprávnená samostatne rozhodovať o tom, kedy a ako ich použije.

ECB má právo prijímať záväzné predpisy v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ESCB a v určitých ďalších prípadoch vymedzených v konkrétnych aktoch Rady EÚ.

SEE ALSO

Find out more about related content

Právny rámec

Zmluva a štatút

ECB vysvetľuje

Prečo je ECB nezávislá?

Všetky stránky v tejto sekcii