Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Politička neovisnost

Neovisnost ESB-a pridonosi održavanju stabilnosti cijena. To potvrđuje ne samo opsežna teoretska analiza, nego i empirijski dokazi o neovisnosti središnje banke.

Neovisnost ESB-a utvrđena je institucionalnim okvirom jedinstvene monetarne politike (Ugovorom i Statutom).

Praktične implikacije

Niti ESB niti nacionalne središnje banke (NSB), kao ni bilo koji član njihovih tijela odlučivanja, ne smiju tražiti niti primati upute od institucija ili tijela EU-a, vlada država članica EU-a niti bilo kojeg drugog tijela.

Institucije i tijela EU-a te vlade država članica moraju poštivati ovo načelo, a ne nastojati utjecati na članove tijela odlučivanja ESB-a (Članak 130. Ugovora).

Ostale odredbe

Financijski aranžmani ESB-a vode se odvojeno od onih EU-a. ESB ima vlastiti proračun. Njegov kapital upisuju i uplaćuju nacionalne središnje banke europodručja.

Statutom su predviđeni dugački mandati članova Upravnog vijeća. Članovi Izvršnog odbora ne mogu se ponovno imenovati.

Guverneri NSB-a i članovi Izvršnog odbora imaju sigurnost mandata:

  • mandat guvernera NSB-a traje najmanje pet godina;
  • članovi Izvršnog odbora imaju mandat od osam godina, bez mogućnosti produljenja;
  • jedne i druge može se razriješiti dužnosti samo u slučaju nesposobnosti za rad ili ozbiljnih prekršaja;
  • za rješavanje sporova nadležan je Sud Europske unije.

Eurosustav ne smije odobravati zajmove tijelima EU-a, kao ni subjektima nacionalnih javnih sektora. Time je dodatno zaštićen od bilo kakvog utjecaja tijela javne vlasti.

Eurosustav je funkcionalno neovisan. ESB raspolaže svim instrumentima i nadležnostima potrebnima za vođenje učinkovite monetarne politike te je ovlašten samostalno odlučivati na koji će ih način i kada koristiti.

ESB ima pravo donijeti obvezujuće propise u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi izvršavanja zadaća ESSB-a te u nekim drugim slučajevima utvrđenima posebnim aktima Vijeća EU-a.

SEE ALSO

Find out more about related content

Legal framework

Treaty & Statute

Sve stranice u ovom odjeljku