Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Elementi dizajna

Arhitektonski motivi

Dizajn serije Europa temelji se na temi »razdoblja i stilovi« iz prve serije. Izgled novih novčanica osvježen je i u njih su ugrađena nova i poboljšana zaštitna obilježja, što će također omogućiti lakše razlikovanje dviju serija.

Za osvježenje dizajna novčanica odabran je samostalni dizajner novčanica iz Berlina Reinhold Gerstetter.

Na licu euronovčanica iz obiju serija prikazani su prozori i vrata. Oni simboliziraju europski duh otvorenosti i suradnje. Mostovi na naličju simboliziraju komunikaciju između naroda Europe te između Europe i ostatka svijeta.

Kao i na novčanicama iz prve serije, na novčanicama iz serije Europa prikazani su arhitektonski stilovi iz različitih razdoblja europske povijesti, ali bez postojećih spomenika i mostova. Stilovi su sljedeći:

 • 5 €: klasika
 • 10 €: romanika
 • 20 €: gotika
 • 50 €: renesansa
 • 100 €: barok i rokoko
 • 200 €: željezna i staklena arhitektura iz 19. stoljeća.

Zemljovid Europe

Na naličju novčanica iz obiju serija zemljopisni je prikaz Europe. Na novčanicama iz serije Europa nalazi se revidirani zemljovid Europe, s Maltom i Ciprom. Sitne kućice pri dnu novčanice prikazuju Kanarske otoke i neka prekomorska teritorijalna područja Francuske u kojima je euro također u upotrebi. Na novčanicama nisu prikazani vrlo mali otoci jer ofsetni tisak u velikim količinama ne omogućuje točnu reprodukciju takvih detalja.

Boje

Sve novčanice imaju prepoznatljivu boju. Apoeni iz serije Europa jednakih su boja kao oni iz prve serije: novčanica od 5 € sive je boje, novčanica od 10 € crvene, novčanica od 20 € plave, novčanica od 50 € narančaste, novčanica od 100 € zelene i novčanica od 200 € žutosmeđe.

Drugi su elementi dizajna:

 • naziv valute – euro – napisan latiničnim (EURO) i grčkim (EYPΩ) pismom u prvoj seriji; serija Europa sadržava i naziv napisan ćiriličnim pismom (EBPO) zbog pridruživanja Bugarske Europskoj uniji
 • pokrata naziva Europske središnje banke u devet jezičnih varijanti na novim apoenima od 5 €, 10 € i 20 € te u deset jezičnih varijanti na novim apoenima od 50 €, 100 € i 200 € zbog pridruživanja Hrvatske EU‑u 2013.; pokrate su otisnute po protokolarnom redoslijedu država i službenih jezika EU-a.
  • BCE (francuski, talijanski, portugalski, rumunjski, španjolski)
  • ECB (češki, danski, nizozemski, engleski, latvijski, litavski, slovački, slovenski, švedski)
  • ЕЦБ (bugarski)
  • EZB (njemački)
  • EKP (estonski, finski)
  • EKT (grčki)
  • ESB (hrvatski)
  • EKB (mađarski)
  • BĊE (malteški)
  • EBC (poljski)
 • znak © koji označava zaštitu autorskih prava te
 • zastava EU-a.

U fazi dizajniranja novčanica iz serije Europa zatraženo je mišljenje slijepih i slabovidnih osoba, kao što je učinjeno i u vezi s prvom serijom, što je rezultiralo uključivanjem određenih posebnih obilježja u konačni dizajn novčanica.

Potpisi

Na svakoj novčanici potpis je prvog predsjednika ESB‑a Willema F. Duisenberga, drugog predsjednika ESB‑a Jean‑Claudea Tricheta, trećeg predsjednika ESB‑a Marija Draghija ili sadašnje predsjednice ESB‑a Christine Lagarde. Te su novčanice jednako valjane.

Prva serija

Willem F. Duisenberg
Jean-Claude Trichet
Mario Draghi

Serija Europa

Mario Draghi
Christine Lagarde

Serijski brojevi na seriji novčanica Europa

Serijski brojevi na toj seriji dva su broja otisnuta na naličju novčanice: horizontalno otisnut broj crne boje i vertikalno otisnut broj druge boje.

Horizontalni se broj sastoji od dvaju slova i deset znamenki. Prvo slovo oznaka je tiskare – vidi popis u nastavku. Drugo slovo nema posebno značenje, jednostavno omogućuje stvaranje više serijskih brojeva.

Tiskare i oznake

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nije dodijeljeno. L
Nije dodijeljeno. K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nije dodijeljeno. G
Oberthur Fiduciaire AD (Sofia) F
Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie) E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nije dodijeljeno. C
Nije dodijeljeno. B
Nije dodijeljeno. A

Oznake država na novčanicama iz prve serije

Središnja banka koja je dala tiskati novčanicu, a koja ne mora biti i središnja banka države u kojoj je novčanica tiskana, označena je slovom ili oznakom države ispred serijskog broja, kao što se vidi iz donjeg primjera.

Ova je novčanica, sa slovnom oznakom »S«, tiskana za središnju banku Banca d'Italia. Slijedi popis oznaka država.

Oznake država

¹ Euronovčanice koje je izdala središnja banka Banque centrale du Luxembourg i koje još nisu puštene u optjecaj nose oznaku onih država u kojima su tiskane novčanice za Luksemburg.
Belgija Z
Njemačka X
Estonija D
Irska T
Grčka Y
Španjolska V
Francuska U
Italija S
Cipar G
Latvija C
Litva B
Luksemburg ¹
Malta F
Nizozemska P
Austrija N
Portugal M
Slovenija H
Slovačka E
Finska L

Sve stranice u ovom odjeljku